Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Yuki Native Platform Scalar Verzoeken

Direct access to native API.

Catalogus: Yuki

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Yuki API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Yuki API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

The columns of the View NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS are shown below. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. A new non-null value must be provided for every required column at all times during insert.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

BLOB_PREFERRED

boolean

BLOB Voorkeur

Indicator whether a BLOB result is preferred over text.

BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC

int32

Maximumleeftijd voor Responscache (sec)

Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used.

CONTENT_TYPE

string(240)

Inhoudssoort

 

DATE_ENDED

datetime

Einddatum

 

DATE_STARTED

datetime

Startdatum

 

DRY_RUN

boolean

Draai zonder Acties

 

DURATION_MS

int32

Duur (ms)

 

ERROR_MESSAGE_CODE

string(30)

Foutmeldingcode

 

ERROR_MESSAGE_TEXT

string(32000)

Foutmeldingtekst

 

FAIL_ON_ERROR

boolean

Faal bij Fouten

Whether to raise an exception when processing the native request triggered an error from the provider.

HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC

int32

HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)

Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used.

HTTP_DISK_CACHE_SAVE

boolean

Sla HTTP Disk Cache op

Whether results can be stored in HTTP disk cache.

HTTP_DISK_CACHE_USE

boolean

Gebruik HTTP Diskcache

Whether results can be fetched from HTTP disk cache.

HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC

int32

HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)

Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used.

HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE

boolean

Sla HTTP Memory Cache op

Whether results can be stored in HTTP memory cache.

HTTP_MEMORY_CACHE_USE

boolean

Gebruik HTTP-geheugencache

Whether results can be fetched from HTTP memory cache.

HTTP_METHOD

string(30)

HTTP-methode

 

HTTP_STATUS_CODE

int16

HTTP Status nummer

 

ORIG_SYSTEM_GROUP

string(4000)

Oorspronkelijke Systeemgroep

 

ORIG_SYSTEM_REFERENCE

string(4000)

Oorspronkelijk Systeemreferentie

 

PAYLOAD_TEXT

string

Nettolading

 

RESULT_BLOB

byte[]

Resultaat BLOB

 

RESULT_DATE_TIME_UTC

datetime

 

 

RESULT_NUMBER

decimal

 

 

RESULT_TEXT

string

Resultaat Tekst

 

SUCCESSFUL

boolean

Geslaagd

 

TIMEOUT_SEC

int32

Time-out (sec)

Timeout in seconds.

TRANSACTION_ID

int32

Transactie ID

Incrementing ID of the transaction.

URL

string(4000)

URL

 

 

07-10-2022 13:21 Versie 22.0.384-PROD+3618

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer