Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

DCT_FLD: Veldendictionary

Name: DCT_FLD

Catalog: AccountView

Label: Veldendictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AUTO_DISP

boolean

Automatisch op venster weergeven

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COL_LIST

boolean

Kolommen in overzichtvenster

 

COL_PICK

boolean

Kolommen in selectievenster

 

COM_BLK

boolean

Blokkeren voor COM

 

CTRL_LIST

boolean

Use Form Class as Popup-List

 

DBF_NAME

string(8)

Tabelnaam

 

DESC_FLD

string(10)

Veldnaam van omschrijvingsveld

 

ENUM_CLASS

string(40)

Enumeration Class

 

EXPN_NAME

string(10)

Expression

 

EXPN_OBJ

string(4)

Expression Object

 

FIELD_DEC

decimal

Decimalen

 

FIELD_LEN

decimal

Breedte

 

FIELD_NAME

string(10)

Veldnaam

 

FIELD_TYPE

string(1)

Veldtype

 

FILT_LIST

boolean

Selecteren in overzichtvenster

 

FILT_PICK

boolean

Selecteren in selectievenster

 

FLD_ACTIVE

boolean

Veld actief

 

FLD_CLASS

string(100)

Form Class

 

FLD_CLEAR

boolean

Leegmaken bij overnemen stamgegevens

 

FLD_CLIB

string(100)

Form Class Library

 

FLD_DATA

string(4)

Tabelspecifieke gegevens

 

FLD_DESC

string(50)

Omschrijving veld

 

FLD_DFLT

string(25)

Standaardwaarde

 

FLD_EXPN

string(4)

Virtuele uitdrukking

 

FLD_EXTRA

string(4)

Extra veldinformatie

 

FLD_FMT

string(1)

Formaat

 

FLD_MASK

string(100)

Invoermasker

 

FLD_MEMO

string(4)

Veld-toelichting

 

FLD_NOCPY

boolean

Niet overnemen bij kopi�ren

 

FLD_NULL

boolean

Null-waarde mogelijk

 

FLD_OPT

boolean

Veld optimaliseren

 

FLD_ORDER

int32

Veldvolgorde

 

FLD_TRN

boolean

Veld vertalen

 

FLD_UPD

boolean

Virtueel veld wijzigbaar

 

FLD_VIRT

boolean

Virtueel veld

 

FRM_DESC

string(40)

Titel stamgegevens

 

GRD_DESC

string(40)

Kolomtitel

 

GRD_WID

int32

Kolombreedte

 

GRDE_CLASS

string(4)

Edit Grid Class

 

GRDE_CLIB

string(4)

Edit Grid Class Library

 

GRDL_CLASS

string(4)

List Grid Class

 

GRDL_CLIB

string(4)

List Grid Class Library

 

HDR_ALIGN

int32

Uitlijning kolomtitel

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_MAND

boolean

Invoer verplicht

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LIST_TYPE

int32

Type lijst

 

LST_CODE

string(10)

Gebruikerslijstcode

 

NO_CPTRANS

boolean

Codepagina-wijzigingen negeren

 

PKY_TBL

string(8)

Naam hoofdtabel

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

REC_CUST

boolean

Aangepast

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

SL_SRC

string(10)

Subadministratie-identificatie

 

SORT_LIST

boolean

Sorteren in overzichtvenster

 

SORT_PICK

boolean

Sorteren in selectievenster

 

SRC_UPPER

boolean

Zoeken met hoofdletters

 

TXT_ID

string(10)

Tekstidentificatie

 

USR_TAB

string(15)

Tabblad gebruikersveld

 

WHEN_EXPN

string(4)

Zichtbaar als

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer