Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

DCT_FILE: Data Dictionary

Name: DCT_FILE

Catalog: AccountView

Label: Data Dictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ADD_BASE

boolean

Echte velden en indexen aan basistabel toevoegen

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

DBF_BASE

string(8)

Verwijzing naar basistabel

 

DBF_CATEG

int32

Categorie

 

DBF_CATEGD

string(25)

Omschrijving categorie

 

DBF_DESC

string(40)

Omschrijving tabel

 

DBF_DESCT

string(40)

Omschrijving tabel (vertaald)

 

DBF_EXTRA

string(4)

Notitie

 

DBF_NAME

string(8)

Tabelnaam

 

DBF_TYPE

int32

Tabeltype

 

DBF_TYPED

string(25)

Omschrijving tabeltype

 

DBF_VIRT

boolean

Virtuele tabel

 

DESC_EXPN

string(40)

Uitdrukking omschrijving sleutelveld

 

FILE_EXTRA

string(4)

Extra tabelinformatie

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LOG_DEL

boolean

Verwijderingen registreren

 

LOG_INS

boolean

Toevoegingen registreren

 

LOG_UPD

boolean

Wijzigingen registreren

 

NO_COPY

boolean

Kopi�ren niet mogelijk

 

NO_DELETE

boolean

Verwijderen niet mogelijk

 

NO_INSERT

boolean

Toevoegen niet mogelijk

 

NO_UPDATE

boolean

Wijzigen niet mogelijk

 

NO_XML_UPD

boolean

Mutaties niet via Web-API

 

OBJ_ACTIVE

boolean

Object actief

 

OBJ_CODE

string(4)

Object Code

 

OBJ_GRP

string(40)

Explorer-subgroepen

 

OBJ_IMP

boolean

Object bruikbaar bij import

 

OBJ_LIST

boolean

Object in opvraaglijst

 

OBJ_TASK

boolean

Object geschikt voor taakgerichte interface

 

OBJ_TYPE

decimal

Objecttype

 

OBJ_WHEN

string(100)

Object zichtbaar als

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

REC_CUST

boolean

Aangepast

 

REC_DESC

string(40)

Recordomschrijving

 

SETUP_DATA

boolean

In nieuw jaar overnemen

 

SORT_EXPN

string(70)

Sorteeruitdrukking

 

STD_VIEW

boolean

Standaardobject gebruiken

 

TBL_ACTIVE

boolean

Tabel actief

 

TBL_CHILD

string(8)

Regeltabel

 

TBL_HDR

string(8)

Headertabel

 

TXT_ID

string(10)

Tekstidentificatie

 

WHEN_EXPN

string(100)

When-uitdrukking

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer