Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

DJ_PAGE: Dagboekbladzijden

Name: DJ_PAGE

Catalog: AccountView

Label: Dagboekbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NR

string(10)

Rekeningnummer

 

ACCT_POST

boolean

Direct op grootboekrek boeken

 

ACCT_UPD

boolean

Wijziging accountant

 

APPR_SEQ

decimal

Approval-volgnummer

 

APPR_STATE

int32

Workflowstatus

 

AUTH_DATE

datetime

Laatste controledatum

 

AUTH_NR

string(10)

Autorisatienr

 

AUTH_USR

string(10)

Laatste controlegebruiker

 

BLK_AMT

int64

Bedrag G-rekening

 

BLK_CUR

int64

Bedrag G-rekening VV

 

BV_AMT

int64

Bedrag UWV

 

BV_CUR

int64

Bedrag UWV VV

 

CARD_NAME

string(40)

Creditcardnaam

 

CARD_NR

string(20)

Creditcardnr

 

CHECK_AMT

int64

Cheque-bedrag

 

CHECK_PRN

boolean

Cheque afgedrukt

 

CHECK_WD

string(60)

Cheque-bedrag voluit

 

CLT_UPD

boolean

Wijziging cli�nt

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COMMENT1

string(4)

Notitie

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CRED_DAYS

decimal

Betalingstermijn in dagen

 

CUR_AMT

int64

Totaal valuta

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_VAT

int64

BTW-valutatotaal

 

DD_ACT

boolean

Automatische incasso

 

DISC_CODE

string(2)

Betalingsconditie

 

DISC_DAYS

decimal

Kortingstermijn in dagen

 

DJ_CODE

string(3)

Dagboekcode

 

DJL_RATE

decimal

Valutakoers vreemde valutadagboek

 

DOC_ID

string(32)

Documentcode

 

DOC_TYPE

int32

Documenttype

 

EA_VOUCHER

string(36)

ID van het boekstuk in eAccounting

 

EBANK_ID

string(10)

Bankkoppeling-identificatie

 

EBANK_STAT

int32

Status bankkoppeling

 

EXCH_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXP_CLI

boolean

Export naar cli�nt

 

EXP_DATE

datetime

Geldig tot

 

EXP_DJP

boolean

Ge�xporteerde dagboekbladzijden

 

EXP_SYS

boolean

Oude waarde van sys_gen

 

EXT_DESC

string(40)

Betalingsreferentie

 

GROSS_FLG

boolean

Basisbedrag incl BTW weergeven

 

HDR_DESC

string(40)

Omschrijving bladzijde

 

IMP_CODE

string(10)

Dagboekbericht

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_NR

string(12)

Document-/factuurnummer

 

LB_AMT

int64

Bedrag loonbelasting

 

LB_CUR

int64

Bedrag loonbelasting VV

 

MAND_B2B

boolean

Incassovorm: zakelijk

 

MAND_DATE

datetime

Datum ondertekening

 

MAND_ID

string(35)

Kenmerk incassomachtiging

 

MAND_SEQ

int32

Incassomachtiging

 

NETT_AMT

int64

Netto bladsaldo

 

NO_POST

boolean

Bladzijde niet boeken

 

OWN_CNG_DT

datetime

Wijzigingsdatum eigenaar

 

PAGE_AMT

int64

Bladsaldo

 

PAGE_AMTT

int64

Eindsaldo

 

PAGE_EAMT

int64

Eindsaldo

 

PAGE_NR

string(10)

Bladzijdenummer (teken)

 

PAGE_NRD

string(13)

Bladzijdenummer (omschrijving)

 

PAGE_NRV

decimal

Bladzijdenummer

 

PAGE_VAT

int64

BTW-bedrag bladzijde

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_ID

string(25)

Betalingscode

 

PAY_TYPE

string(25)

Betaalwijze

 

PAYIN_ID

string(25)

Pay-in ID

 

PD_AMT

int64

Bedrag betalingskorting

 

PD_PCT

decimal

Percentage betalingskorting

 

PERIOD

decimal

Periode

 

PREV_AMT

int64

Beginsaldo bladzijde

 

PRN_CHECK

boolean

Cheque afdrukken

 

PRN_RA

boolean

Cheque-begeleiding afdrukken

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

STMT_DATE

datetime

Datum afschrift

 

STMT_LINE

boolean

Bankafschriftregel

 

STMT_NR

int32

Bankafschrift

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur/Crediteur

 

SYS_GEN

boolean

Bladzijde gegenereerd door systeem

 

SYS_VAL

boolean

Systeemvalidaties

 

TGT_BAL

int64

Controlesaldo

 

TRN_DATE

datetime

Mutatiedatum

 

USR_NAME

string(20)

Laatst gewijzigd door

 

VEXCH_RATE

decimal

Valutakoers (import)

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365