Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

DJ_PAGE: Dagboekbladzijden

Name: DJ_PAGE

Catalog: AccountView

Label: Dagboekbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NR

string(10)

Rekeningnummer

 

ACCT_POST

boolean

Direct op grootboekrek boeken

 

ACCT_UPD

boolean

Wijziging accountant

 

APPR_SEQ

decimal

Approval-volgnummer

 

APPR_STATE

int32

Workflowstatus

 

AUTH_DATE

datetime

Laatste controledatum

 

AUTH_NR

string(10)

Autorisatienr

 

AUTH_USR

string(10)

Laatste controlegebruiker

 

BLK_AMT

int64

Bedrag G-rekening

 

BLK_CUR

int64

Bedrag G-rekening VV

 

BV_AMT

int64

Bedrag UWV

 

BV_CUR

int64

Bedrag UWV VV

 

CARD_NAME

string(40)

Creditcardnaam

 

CARD_NR

string(20)

Creditcardnr

 

CHECK_AMT

int64

Cheque-bedrag

 

CHECK_PRN

boolean

Cheque afgedrukt

 

CHECK_WD

string(60)

Cheque-bedrag voluit

 

CLT_UPD

boolean

Wijziging cli�nt

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COMMENT1

string(4)

Notitie

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CRED_DAYS

decimal

Betalingstermijn in dagen

 

CUR_AMT

int64

Totaal valuta

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_VAT

int64

BTW-valutatotaal

 

DD_ACT

boolean

Automatische incasso

 

DISC_CODE

string(2)

Betalingsconditie

 

DISC_DAYS

decimal

Kortingstermijn in dagen

 

DJ_CODE

string(3)

Dagboekcode

 

DJL_RATE

decimal

Valutakoers vreemde valutadagboek

 

DOC_ID

string(32)

Documentcode

 

DOC_TYPE

int32

Documenttype

 

EA_VOUCHER

string(36)

ID van het boekstuk in eAccounting

 

EBANK_ID

string(10)

Bankkoppeling-identificatie

 

EBANK_STAT

int32

Status bankkoppeling

 

EXCH_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXP_CLI

boolean

Export naar cli�nt

 

EXP_DATE

datetime

Geldig tot

 

EXP_DJP

boolean

Ge�xporteerde dagboekbladzijden

 

EXP_SYS

boolean

Oude waarde van sys_gen

 

EXT_DESC

string(40)

Betalingsreferentie

 

GROSS_FLG

boolean

Basisbedrag incl BTW weergeven

 

HDR_DESC

string(40)

Omschrijving bladzijde

 

IMP_CODE

string(10)

Dagboekbericht

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_NR

string(12)

Document-/factuurnummer

 

LB_AMT

int64

Bedrag loonbelasting

 

LB_CUR

int64

Bedrag loonbelasting VV

 

MAND_B2B

boolean

Incassovorm: zakelijk

 

MAND_DATE

datetime

Datum ondertekening

 

MAND_ID

string(35)

Kenmerk incassomachtiging

 

MAND_SEQ

int32

Incassomachtiging

 

NETT_AMT

int64

Netto bladsaldo

 

NO_POST

boolean

Bladzijde niet boeken

 

OWN_CNG_DT

datetime

Wijzigingsdatum eigenaar

 

PAGE_AMT

int64

Bladsaldo

 

PAGE_AMTT

int64

Eindsaldo

 

PAGE_EAMT

int64

Eindsaldo

 

PAGE_NR

string(10)

Bladzijdenummer (teken)

 

PAGE_NRD

string(13)

Bladzijdenummer (omschrijving)

 

PAGE_NRV

decimal

Bladzijdenummer

 

PAGE_VAT

int64

BTW-bedrag bladzijde

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_ID

string(25)

Betalingscode

 

PAY_TYPE

string(25)

Betaalwijze

 

PAYIN_ID

string(25)

Pay-in ID

 

PD_AMT

int64

Bedrag betalingskorting

 

PD_PCT

decimal

Percentage betalingskorting

 

PERIOD

decimal

Periode

 

PREV_AMT

int64

Beginsaldo bladzijde

 

PRN_CHECK

boolean

Cheque afdrukken

 

PRN_RA

boolean

Cheque-begeleiding afdrukken

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

STMT_DATE

datetime

Datum afschrift

 

STMT_LINE

boolean

Bankafschriftregel

 

STMT_NR

int32

Bankafschrift

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur/Crediteur

 

SYS_GEN

boolean

Bladzijde gegenereerd door systeem

 

SYS_VAL

boolean

Systeemvalidaties

 

TGT_BAL

int64

Controlesaldo

 

TRN_DATE

datetime

Mutatiedatum

 

USR_NAME

string(20)

Laatst gewijzigd door

 

VEXCH_RATE

decimal

Valutakoers (import)

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer