Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

EFS_LINE: Taxonomie-elementen

Name: EFS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Taxonomie-elementen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NR

string(10)

Rekeningnummer

 

AMT_Y0

int64

Huidig jaar

 

AMT_Y1

int64

Vorig jaar

 

CALC_DATA

string(4)

Element-gegevens

 

CALC_EXPN

string(4)

Formule

 

CALC_TYPE

int32

Element-type

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COPY_ID

string(35)

Kopie-element

 

CR_AMT

int64

Creditbedrag zonder beginbalans

 

DATA_TYPE

int32

Type gegevenselement

 

DCT_SQL

string(10)

SQL Dictionary Query

 

DR_AMT

int64

Debetbedrag zonder beginbalans

 

EFS_CODE

string(10)

Taxonomiecode

 

INCL_WHEN

int32

Meetellen als

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

ITEM_TYPE

int32

Type knooppunt

 

LEAD_CODE

string(25)

Taxonomie-element

 

LEAD_DESC

string(80)

Omschrijving taxonomie-element

 

NFD_ID

string(10)

Niet-financieel gegeven

 

NM_PREF

string(15)

Namespace prefix

 

NM_SPACE

string(240)

Namespace

 

NORM_STAT

int32

Normaal saldo

 

OPEN_AMT

int64

Beginbalans huidig jaar

 

OPEN_AMTY1

int64

Beginbalans vorig jaar

 

PARENT_ID

string(35)

Bovenliggend taxonomie-element

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PREV_CODE

string(240)

Versioned XML-code

 

PREV_NMSP

string(240)

Versioned XML-namespace

 

REC_CUST

boolean

Aangepast

 

REC_DEACT

boolean

Niet exporteren

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

SALD_EXPL

boolean

XBRL-specificatie

 

SORT_ORDER

int32

Sorteervolgorde

 

SPEC_TYPE

int32

Rekeningtotalen

 

SPLIT_ID

string(35)

Te splitsen taxonomie-element

 

TXT_DATA

string(4)

Tekstgegevens

 

USR_RPT

string(10)

Gebruikersrapport

 

WEIGHT

decimal

Gewicht taxonomie-element

 

XBRL_ABST

boolean

XBRL-presentatie-element

 

XBRL_CONT

string(10)

XBRL-context

 

XBRL_DEC

decimal

XBRL-decimalen

 

XBRL_DTTP

string(30)

XBRL-gegevenstype

 

XBRL_EXT

boolean

Uit externe bron afkomstig

 

XBRL_INFO

string(4)

XBRL-informatie

 

XBRL_MAND

boolean

XBRL-veld verplicht

 

XBRL_MAP

string(4)

Toelichting mapping

 

XBRL_TUPL

boolean

XBRL-tuple

 

XBRL_UNIT

string(10)

XBRL-eenheid

 

XML_CODE

string(240)

XML-code

 

XML_DATA

string(4)

XML-gegevens

 

XML_NMSP

string(240)

XML-namespace

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer