Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

EFS_RPTD: Rapportagesegmenten

Name: EFS_RPTD

Catalog: AccountView

Label: Rapportagesegmenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

BOTM_ROWS

int32

Aantal onderste rijen

 

CLS_NAME

string(25)

Type rapportagesegment

 

CLS_PROP

string(4)

Instellingen rapportagesegment

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COL_TYPE

int32

Kolommen

 

DSP_COL_H

int32

Tabelkop afdrukkolom

 

DSP_FMT

int32

Opmaak

 

EXTR_ROWS

int32

Extra aantal witregels

 

FNT_ALGN_H

int32

Tabelkop uitlijning

 

FNT_BOLD_H

boolean

Tabelkop vet

 

FNT_ITAL_H

boolean

Tabelkop cursief

 

FNT_NAME_H

string(40)

Tabelkop lettertype

 

FNT_SIZE_H

int32

Tabelkop lettergrootte

 

FNT_UNDR_H

boolean

Tabelkop onderstrepen

 

HDR_DESC

string(4)

Tabelkop omschrijvingen

 

HDR_LST

string(250)

Tabelkop af te drukken kolommen

 

HDR_STYLE

int32

Opmaakprofiel titel

 

HDR_TXT

string(240)

Titel

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

ITEM_DESC

string(40)

Omschrijving rapportagesegment

 

LEAD_CODE

string(35)

Taxonomie-element

 

MACRO_NAME

string(100)

Macro

 

MAX_LEVELS

int32

Maximumdiepte

 

NEW_PAGE

int32

Op nieuwe pagina beginnen

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PRINT_WHEN

string(4)

Afdrukken als

 

REC_BLK

boolean

Rapportagesegment geblokkeerd

 

REC_DEACT

boolean

Niet afdrukken

 

REC_ORD

int32

Volgorde

 

REC_PRTCT

boolean

Niet overschrijven bij import

 

ROUND_TO

int32

Afronden op

 

RPT_ID

string(10)

Rapportagecode

 

RPTD_ID

string(10)

Raportagesegmentcode

 

RTF_STYLE

string(25)

Opmaakprofiel titel

 

RTF_TXT

string(4)

Tekst

 

XBRL_SPEC

string(10)

XBRL-specificatie

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer