Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

PO_HDR: Inkooporders

Name: PO_HDR

Catalog: AccountView

Label: Inkooporders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam

 

ADDRESS1

string(80)

Adres

 

APX_LIST

string(5)

Prijslijst artikelprijzen

 

AUTH_HIST

string(4)

Fiatteringshistorie

 

AVG_VAT

int64

Gemiddeld BTW-percentage bestelbon

 

BCC_EMAIL

string(4)

Bcc

 

BLK_AMT

int64

Bedrag G-rekening

 

BV_AMT

int64

Bedrag UWV

 

CC_EMAIL

string(4)

Cc

 

CITY

string(35)

Plaats

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode lev

 

CNT_CODE2

string(2)

ISO-landcode

 

COMMENT1

string(40)

Omschrijving inkooporder

 

COMMENT2

string(4)

Externe notitie

 

COMMENT3

string(4)

Interne notitie

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

COUNTRY

string(30)

Land

 

CPY_PRN

string(100)

Bestandsnaam kopiebestelbon

 

CPY_PRTYPE

string(40)

Printertype kopiebestelbon

 

CRED_DAYS

decimal

Betalingstermijn in dagen

 

CRED_LIM_P

decimal

Percentage kredietbeperking bestelbon

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_UNIT

int64

Valuta-eenheid bestelbon

 

DEL_ADDR

string(4)

Afleveradres

 

DEL_CODE

string(10)

Afleveradrescode

 

DEL_CP

string(40)

Contactpersoon afleverdebiteur

 

DEL_DATE

datetime

Leverdatum

 

DEL_PP

string(10)

Contactpersooncode

 

DEL_WEEK

int32

Leverdatum (week)

 

DISC_CODE

string(2)

Code betalingsconditie

 

DISC_DAYS

decimal

Kortingstermijn in dagen

 

DISC_DESC

string(40)

Omschrijving betalingsconditie

 

EMP_NR

string(10)

Inkoper

 

EXCH_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXT_DESC

string(40)

Betalingsreferentie

 

EXT_INV

string(10)

Extern document-/factuurnummer

 

GROSS_FLG

boolean

Basisbedrag incl BTW weergeven

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_ADDR

string(4)

Factuuradres in landafhankelijke indeling

 

INV_CP

string(40)

Contactpersoon leverancier

 

INV_DATE

datetime

Factuurdatum

 

INV_NR

string(10)

Document-/factuurnummer

 

INV_PP

string(10)

Contactpersooncode

 

INV_WEEK

int32

Factuurdatum (week)

 

INVTP_PROJ

boolean

Projectinkooporder

 

LB_AMT

int64

Bedrag loonbelasting

 

LNG_CODE

string(5)

Taalcode

 

ORD_COLL

boolean

Order verzameld

 

ORD_COMPL

boolean

Inkooporder volledig ontvangen

 

ORD_COST

int64

Orderkosten

 

ORD_DATE

datetime

Ink.orderdatum

 

ORD_KEEP

boolean

Periodieke order

 

ORD_NR

string(10)

Bestelnummer

 

ORD_PROC

boolean

Goederen deels ontvangen

 

ORD_RECD

boolean

Ontvangsten te verwerken

 

ORD_SENT

boolean

In bestelling

 

ORD_STAT

decimal

Fiatteringsstadium

 

ORD_TOT

int64

Ordertotaal

 

ORD_WEEK

int32

Ink.orderdatum (week)

 

PAC_NR

string(10)

Pakbonnummer (inkoop)

 

PAGE_BLK

boolean

Inkooporder geblokkeerd

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_AMT

int64

Bedrag aanbetaling

 

PAY_TOT

int64

Totaalbedrag inkooporder

 

PAY_VAT

int64

BTW-bedrag aanbetaling

 

PAY_VATC

string(2)

BTW-code aanbetaling

 

PCT_LIST

string(5)

Prijslijst kortingspercentages

 

PD_AMT

int64

Bedrag betalingskorting

 

PD_PCT

decimal

Percentage betalingskorting

 

PD_VAT

int64

BTW over betalingskorting

 

PO_BOX

string(80)

Postadres

 

PO_CITY

string(35)

Plaats postadres

 

PO_CODE

string(10)

Postcode postadres

 

POST_CODE

string(10)

Postcode

 

PREF_DATE

datetime

Toegezegde leverdatum

 

PREF_WEEK

int32

Toegezegde leverdatum (week)

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

RPL_DEL

string(10)

Afleverdebiteur

 

RPL_INV

string(10)

Leverancier

 

RPL_NAME

string(40)

Naam leverancier

 

SEL_CODE

string(5)

Selectiecode

 

SHIP_COST

int64

Vervoerskosten

 

SHIP_MTH

string(10)

Vervoersmethode

 

ST_EXTRA

string(10)

Adres-toevoeging

 

ST_NR

string(10)

Huisnummer

 

ST_PROP

string(40)

Gebouw

 

ST_REGION

string(40)

Adres-regio

 

ST_STREET

string(60)

Straat

 

STAT_DESC

string(30)

Inkooporderstatus

 

SUB_TOT

int64

Totaal excl BTW en bet.kort

 

SUB_TOT_EU

int64

Totaal excl BTW en bet.krt in euro's

 

SUBT_M_DIS

int64

Subtotaal bestelbon (excl bet.kort)

 

SUBT_P_DIS

int64

Subtotaal bestelbon (incl bet.kort)

 

SUBT_P_VAT

int64

Subtotaal bestelbon (incl BTW)

 

TO_EMAIL

string(4)

Aan

 

TOT_ADM

int64

Ordertotaal in administratievaluta

 

TOT_EUR

int64

Ordertotaal in euro's

 

TOT_HOME

int64

Ordertotaal in landvaluta

 

VAT_ORD

int64

BTW-bedrag orderkosten

 

VAT_SHIP

int64

BTW-bedrag vervoerskosten

 

VAT_TOT

int64

BTW-totaal

 

VAT_TOT_EU

int64

BTW-totaal in euro's

 

VC_ORD

string(2)

BTW-code orderkosten

 

VC_SHIP

string(2)

BTW-code vervoerskosten

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer