Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

PO_LINE: Inkooporderregels

Name: PO_LINE

Catalog: AccountView

Label: Inkooporderregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AMT_ORD

int64

Bedrag besteld (inkoop)

 

AMT_PCH_GR

int64

Totaalbedrag bestelbonregel (netto)

 

AMT_TREC

int64

Bedrag te ontvangen

 

ART_AMT

int64

Artikelbedrag

 

ART_AMT_EU

int64

Artikelbedrag in euro's

 

ART_CODE

string(15)

Artikelcode

 

ART_DESC1

string(4)

Omschrijving factuurregel

 

ART_PX

decimal

Inkoopprijs

 

ART_PX_EUR

int64

Inkoopprijs per stuk in euro's

 

ART_QTY

decimal

Aantal ontvangen/niet verwerkt

 

ART_QTYP

decimal

Aantal ontvangen/niet verwerkt (prijseenheid)

 

ART_QTYU

decimal

Aantal ontvangen/niet verwerkt (eenheid)

 

CANC_AMT

int64

Geannuleerd bedrag

 

CANC_QTY

decimal

Aantal geannuleerd

 

CANC_QTYP

decimal

Aantal geannuleerd (prijseenheid)

 

CANC_QTYU

decimal

Aantal geannuleerd (eenheid)

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CUR_LAY

string(3)

Valutacode van bestelbon of administratie

 

DEL_DATE

datetime

Leverdatum

 

DEL_WEEK

int32

Leverdatum (week)

 

DIS_AMT_EU

int64

Kortingsbedrag in euro's

 

DISC_AMT_G

int64

Kortingsbedrag (bruto)

 

DISC_AMT_N

int64

Kortingsbedrag (netto)

 

DISC_PCT

decimal

Kortingspercentage

 

EMP_NR

string(10)

Inkoper

 

ICAT_CODE

string(1)

IS categorie goederenstroom

 

ICNT_SRC

string(2)

IS land van oorsprong

 

ICNT_TGT

string(2)

IS land van bestemming

 

INV_QTY

decimal

Totaal aantal gefactureerd

 

INV_QTYU

decimal

Totaal aantal gefactureerd (eenheid)

 

IS_CNTNR

int32

IS container

 

IS_CUSTCD

decimal

IS taric-code (douanecode)

 

IS_MONTH

int32

IS datering

 

IS_WEIGHT

decimal

IS gewicht

 

ISHP_CODE

string(1)

IS vervoerswijze

 

ISXF_CODE

string(3)

IS statistische factorcode

 

ISYS_CODE

string(2)

IS stelsel

 

ITYP_CODE

string(1)

IS transactiecode

 

LOC_CODE

string(5)

Magazijnlocatie

 

MINUS_SIGN

string(1)

Minteken voor kortingsbedrag

 

ORD_NR

string(10)

Bestelnummer

 

ORD_QTY

decimal

Aantal besteld

 

ORD_QTYP

decimal

Aantal besteld (prijseenheid)

 

ORD_QTYU

decimal

Aantal besteld (eenheid)

 

ORG_ORDNR

string(10)

Oorspronkelijk ordernummer

 

PACK_PX

decimal

Inkoopprijs per eenheid

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_CODE

string(5)

Kostensoort

 

PCT_SIGN

string(1)

Kortingsteken %

 

PIP_CUM

int64

Bedrag op nog te ontvangen facturen

 

POBL_WROFF

boolean

Projectverplichting afboeken

 

POL_ID

string(10)

Identificatie bestelregel

 

POL_LINK

boolean

Verkooporder aanwezig

 

POP_CUM

int64

Bedrag te ontvangen bestellingen

 

PREF_DATE

datetime

Toegezegde leverdatum

 

PREF_WEEK

int32

Toegezegde leverdatum (week)

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

PX_CALC

int64

Kostprijs per stuk

 

QTY_ORD

decimal

Aantal besteld

 

QTY_REC

decimal

Aantal ontvangen

 

QTY_TREC

decimal

Aantal te ontvangen

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

REC_ORD

int32

Regelvolgorde

 

REC_QTY

decimal

Totaal aantal ontvangen

 

REC_QTYU

decimal

Totaal aantal ontvangen (eenheid)

 

SUBTOT_COL

decimal

Totaal aantal colli (regel)

 

SUBTOT_WT

decimal

Totaalgewicht (regel)

 

SUP_AC

string(15)

Artikelcode leverancier

 

TINV_QTY

decimal

Aantal te factureren

 

TINV_QTYP

decimal

Aantal te factureren (prijseenheid)

 

TINV_QTYU

decimal

Aantal te factureren (eenheid)

 

TRANSPORT

string(16)

Transportbedrag

 

UNT_BASE

string(10)

Basiseenheid

 

UNT_CODE

string(10)

Eenheid

 

UNT_CODEP

string(10)

Prijseenheid

 

UNT_DESC

string(40)

Omschrijving eenheid

 

UNT_DESCP

string(40)

Omschrijving prijseenheid

 

UNT_PR_GR

int64

Artikelprijs per stuk (bruto)

 

UNT_PR_NT

int64

Artikelprijs per stuk (netto)

 

UNT_PX

decimal

Inkoopprijs per prijseenheid

 

V_ART_DESC

string(40)

E�nregelige omschrijving

 

VART_CODE

string(15)

Artikelcode (niet wijzigbaar)

 

VAT_AMT

int64

BTW-bedrag

 

VAT_AMT_EU

int64

BTW-bedrag in euro's

 

VAT_C_3

int64

BTW-bedrag BTW-code 3

 

VAT_C_4

int64

BTW-bedrag BTW-code 4

 

VAT_CODE

string(2)

BTW-code

 

VAT_N_3

int64

Nettobedrag BTW-code 3

 

VAT_N_4

int64

Nettobedrag BTW-code 4

 

VAT_PCT

decimal

BTW-percentage artikel

 

WHS_CODE

string(5)

Magazijncode

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer