Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

TIM_HIST: Urenhistorie

Name: TIM_HIST

Catalog: AccountView

Label: Urenhistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACT_COST

int64

Werkelijke kosten

 

ACT_PROC

int64

Werkelijke opbrengsten

 

AG_CODE

string(5)

Artikelgroepcode

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzigingnummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COGS_AMT

int64

Bedrag geboekt

 

CONTR_QTY

decimal

Aantal gewerkte contracturen

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CST_AMT

int64

Bedrag geboekt

 

DECL_AMT

int64

Bedrag declarabel

 

DJ_PERNR

int32

Boekingsperiode

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

EXT_DESC

string(4)

Externe omschrijving

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_DESC

string(4)

Factuuromschrijving transactie

 

ITEM_AMT

int64

Bedrag

 

ITEM_DESC

string(4)

Omschrijving transactie

 

ITEM_QTY

decimal

Aantal uren/kilometers/verschotten

 

LINK_ID

string(10)

Koppeling projectjournaal

 

MUT_ID

string(10)

Mutatie

 

NCONTR_QTY

decimal

Aantal gewerkte niet-contracturen

 

NPROD_DECL

decimal

Aantal uren niet-productief/declarabel

 

NPROD_NDEC

decimal

Aantal uren niet-productief/niet-declarabel

 

OBLI_NR

string(10)

Verplichtingnummer

 

PAGE_ID

string(10)

Urenbladzijde

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_CODE

string(5)

Kostensoort

 

PC_DIM

string(5)

Kostensoort als dimensie

 

PER_PROJ

decimal

Projectperiode

 

PROD_DECL

decimal

Aantal uren productief/declarabel

 

PROD_NDECL

decimal

Aantal uren productief/niet-declarabel

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

PX_PCHS

int64

Intern tarief

 

PX_SELL

int64

Extern tarief

 

RAPP_YEAR

string(10)

Rapportagejaar

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

RES_ID

string(12)

Bronidentificatie

 

SELL_AMT

int64

Bedrag te factureren

 

SRC_ID

string(10)

Uurregel

 

TG_CODE

string(10)

Uursoortgroep

 

TIM_CODE

string(10)

Uursoortcode

 

TIM_DATE

datetime

Datum

 

TIM_DESC

string(4)

Omschrijving activiteit

 

TIM_OBLI

boolean

Verplichting

 

TRN_DATE

datetime

Transactiedatum

 

WEEK_NR

decimal

Weeknummer

 

WEEK_YEAR

decimal

Week en jaar

 

WRK_CODE

string(10)

Werksoort

 

XML_DATA

string(4)

Gegevens in XML-formaat

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer