Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

TIM_INP: Urenregistratieregels per week

Name: TIM_INP

Catalog: AccountView

Label: Urenregistratieregels per week

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

CST_AMT

int64

Kosten

 

CST_BLK

boolean

Boeken kosten geblokkeerd

 

CST_ID

string(10)

Unieke code kosten

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

HDR_ID

string(10)

Unieke code van headerrecord

 

INP_ID

string(10)

Unieke code ureninvoer

 

ORG_01

int64

Oorspronkelijk tarief zondag

 

ORG_02

int64

Oorspronkelijk tarief maandag

 

ORG_03

int64

Oorspronkelijk tarief dinsdag

 

ORG_04

int64

Oorspronkelijk tarief woensdag

 

ORG_05

int64

Oorspronkelijk tarief donderdag

 

ORG_06

int64

Oorspronkelijk tarief vrijdag

 

ORG_07

int64

Oorspronkelijk tarief zaterdag

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

PX_01

int64

Extern tarief zondag

 

PX_02

int64

Extern tarief maandag

 

PX_03

int64

Extern tarief dinsdag

 

PX_04

int64

Extern tarief woensdag

 

PX_05

int64

Extern tarief donderdag

 

PX_06

int64

Extern tarief vrijdag

 

PX_07

int64

Extern tarief zaterdag

 

QTY_01

decimal

Aantal uren zondag

 

QTY_02

decimal

Aantal uren maandag

 

QTY_03

decimal

Aantal uren dinsdag

 

QTY_04

decimal

Aantal uren woensdag

 

QTY_05

decimal

Aantal uren donderdag

 

QTY_06

decimal

Aantal uren vrijdag

 

QTY_07

decimal

Aantal uren zaterdag

 

QTY_P01

boolean

Boeken geblokkeerd zondag

 

QTY_P02

boolean

Boeken geblokkeerd maandag

 

QTY_P03

boolean

Boeken geblokkeerd dinsdag

 

QTY_P04

boolean

Boeken geblokkeerd woensdag

 

QTY_P05

boolean

Boeken geblokkeerd donderdag

 

QTY_P06

boolean

Boeken geblokkeerd vrijdag

 

QTY_P07

boolean

Boeken geblokkeerd zaterdag

 

QTY_TOT

decimal

Totaal aantal uren

 

RAPP_YEAR

string(10)

Rapportagejaar

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

REC_ID01

string(10)

Unieke code zondag

 

REC_ID02

string(10)

Unieke code maandag

 

REC_ID03

string(10)

Unieke code dinsdag

 

REC_ID04

string(10)

Unieke code woensdag

 

REC_ID05

string(10)

Unieke code donderdag

 

REC_ID06

string(10)

Unieke code vrijdag

 

REC_ID07

string(10)

Unieke code zaterdag

 

REC_ORD

int32

Regelvolgorde

 

TG_TYPE

int32

Uursoortgroeptype

 

TIM_CODE

string(10)

Uursoortcode

 

TIM_DATE

datetime

Datum

 

TIM_DESC

string(4)

Omschrijving uursoort

 

WEEK_NR

decimal

Weeknummer

 

WEEK_YEAR

decimal

Week en jaar

 

WRK_CODE

string(10)

Werksoort

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer