Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

Freebeans_algemeen: itgen_aoe_freebeans_algemeen

Name: Freebeans_algemeen

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_freebeans_algemeen

Documentation:

Freebeans algemeen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_algemeen

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_algemeen

Update Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_algemeen

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_algemeen

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

Aantal_dagen_per_week

decimal

Aantal dagen per week

 

 

Aantal_FTE

decimal

Aantal FTE

 

 

Aantal_uren_per_week

decimal

Aantal uren per week

 

 

Begindatum_salaris

datetime

Begindatum salaris

 

 

Dienstverband

string(100)

Dienstverband

 

 

Dienstverband_code

string(20)

Dienstverband code

 

 

E-mail_prive

string(255)

E-mail privé

 

 

Functie

string(10)

Functie

 

 

Functie-omschrijving

string(50)

Omschrijving functie

 

 

Huisnummer

int32

Huisnummer

 

 

Huisnummer_toevoeging

string(30)

Toev. aan huisnr.

 

 

Land

string(40)

Land

 

 

Medewerker

string(15)

Medewerker

 

 

Naam

string(80)

Naam

 

 

Omschrijving

string(50)

Omschrijving

 

 

Org__eenheid_omschrijving

string(50)

Organisatorische eenheid omschrijving

 

 

Parttime_percentage

decimal

Parttime (%)

 

 

Per

string(50)

Per

 

 

Postcode

string(15)

Postcode

 

 

Salaris

decimal

Salaris

 

 

Schaal

string(100)

Schaal

 

 

Schaal_code

string(20)

Schaal code

 

 

SOFI-nummer

string(25)

Burgerservicenummer

 

 

Straat

string(60)

Straat

 

 

Telefoon_prive

string(255)

Telefoonnr. werk

 

 

Toeslag

decimal

Toeslag

 

 

Uit_te_betalen_salaris

decimal

Uit te betalen salaris

 

 

Uurloon

decimal

Uurloon

 

 

Voorletters

string(15)

Voorletters

 

 

Voorvoegsel

string(15)

Voorvoegsel

 

 

Werkgever

string(15)

Werkgever

 

 

Werkgevernaam

string(255)

Naam werkgever

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer