Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

Freebeans_verlofsaldo: itgen_aoe_freebeans_verlofsaldo

Name: Freebeans_verlofsaldo

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_freebeans_verlofsaldo

Documentation:

Freebeans verlof

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_verlofsaldo

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_verlofsaldo

Update Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_verlofsaldo

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_verlofsaldo

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

Bijschrift

string(50)

Dummy tekstveld

 

 

Bijschriftnummer

string(50)

Dummy tekstveld

 

 

Boekjaar

int32

Boekjaar

 

 

Correctie

decimal

Correcties

 

 

Doortellen_in_saldo

string(50)

Dummy tekstveld

 

 

Medewerker

string(15)

Medewerker

 

 

Naam

string(54)

Naam

 

 

Opgenomen

decimal

Opgenomen

 

 

Periode_t_m

datetime

Dummy datumveld

 

 

Periode_vanaf

datetime

Dummy datumveld

 

 

Recht_dit_jaar

decimal

Perioderecht

 

 

Restant_vorig_jaar

decimal

Vorige periode

 

 

Saldo_dit_jaar

decimal

Saldo

 

 

Totaal_dit_jaar

decimal

Beginsaldo

 

 

Verlofsoort

string(100)

Type verlof

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer