Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Contact > Tabellen

ContactFinancials: Bouw7 Contact Financiële gegevens

Returns a list of financial contact details associated with the organization.Returns a list of financial contact details associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Financiële gegevens

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactFinancials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactFinancials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

code

string

Code

The code of the financial contact details.

contactId

int64

Contactpersoon ID

The contact ID of the financial contact details.

divisionId

int64

Divisie ID

The division ID of the financial contact details.

glAccountCode

string

Grootboekrekeningcode

The general ledger account code of the financial contact details.

glAccountCodePurchase

string

Grootboekrekening Code Aankoop

The purchase general ledger account code of the financial contact details.

id

int64

ID

The ID of the financial contact details.

paymentConditionPurchase

string

Betalingsvoorwaarde Inkoop

The default payment condition to use for purchase related items.

paymentConditionSales

string

Betalingsvoorwaarde Verkoop

The default payment condition to use for sales related items.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681