Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Contact > Tabellen

ContactHourTypePricesById: Bouw7 Contactuur Type Prijzen per ID

Returns a single contact based on the given ID.Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactuur Type Prijzen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourTypePricesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourTypePricesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

accountNumber

string(256)

Rekeningnummer

The account number.

agreedHourlyRate

string

Overeengekomen uurtarief

The agreed hourly rate.

city

string(256)

Plaats

The city name.

cocNumber

string(256)

Kamer van Koophandel-nummer

The chamber of commerce number.

contactPersonName

string

Contactpersoonnaam

The name of person to contact.

contactType_id

int64

Contact Type ID

The ID of contact type.

contactType_name

string

Type contact Naam

The name of contact type.

costPrice

string

Kostprijs

The cost price of the HourType.

countryCode

string(2)

Landcode

An ISO 3166-2 representation of the country.

createdAt_1

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy_1

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

createOrUpdate

boolean

Maken of bijwerken

 

debtorNumber

string(256)

Debiteurennummer

The debtor number.

email

string(256)

E-mail

The email address.

expirationReminder

int64

Vervaldatum herinnering

Expiration reminder days.

firstReminder

int64

Eerste herinnering

The first reminder.

gAccountPercentage

string

G-rekening Percentage

G-account percentage.

gAccountText

string(255)

G-rekening tekst

G-account text.

glAccountCodeInvoice

string

Grootboekrekening Code Factuur

A default general ledger account code to use for invoice related items.

glAccountCodePurchase

string

Grootboekrekening Code Aankoop

A default general ledger account code to use for purchase related items.

glnNumber

string(13)

GLN Nummer

The Global Location Number.

hourlyRate

string

Uurtarief

The hourly rate.

hourTypeId

int64

Uur Type ID

The ID of the HourType.

hourTypeName

string

Uursoortnaam

The name of the HourType.

houseNumber

string

Huisnummer

The house number (incl. additions).

id

int64

ID

The ID of contact.

information

string

Informatie

Additional information about the contact.

invoiceMail

string(255)

Factuur Mail

The invoice mail.

invoiceSubject

string(255)

Factuuronderwerp

The invoice subject.

invoiceUblVersion

string

Factuur UBL Versie

The preferred UBL invoice version for this contact.

isVatShifted

boolean

Is de BTW verlegd

Whether VAT is shifted for the contact.

mobileNumber

string(256)

Mobielnummer

The mobile phone number.

nAccountText

string(255)

N-rekening tekst

N-account text.

name

string(256)

Naam

The contact name.

phoneNumber

string(256)

Telefoonnummer

The phone number.

planning

string

Planning

The planning text.

reminderMail

string(255)

Herinneringsmail

The reminder mail.

secondReminder

int64

Tweede herinnering

The second reminder.

sellingHourlyRate

string

Uurtarief verkoop

The selling hourly rate.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

The selling price of the HourType.

socialSecurityNumber

string(255)

Burgerservicenummer

The Social Security Number.

streetName

string

Straatnaam

The street name of contact.

surcharges_deliveryTicket

string

Toeslagen Leveringsbewijs

The delivery ticket.

surcharges_equipment

string

Toeslagen Uitrusting

The equipment.

surcharges_material

string

Toeslagen Materiaal

The material.

surcharges_others

string

Toeslagen Overige

Others.

surcharges_purchaseInvoice

string

Toeslagen Aankoopfactuur

The purchase invoice.

surcharges_subcontracting

string

Toeslagen Onderaanneming

Subcontracting.

surcharges_workOutsourcing

string

Toeslagen Werk Uitbesteding

The work outsourcing.

updatedAt_1

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy_1

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

vatNumber

string(256)

BTW-nummer

The value added tax number.

wageComponentPercentage

string

Looncomponent Percentage

Wage component percentage.

zipCode

string(20)

Postcode

The zip-code.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681