Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Contact > Tabellen

ContactPersons: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization.Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersons in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

city

string

Plaats

The city of this contact person.

contact_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

The email address of the contact.

contact_id

int64

contact-ID

The ID of the contact.

contact_name

string

contactnaam

The name of this contact.

contact_type

string

Contact Type

The type of this contact.

contact_typeId

int64

Contact Type ID

The type ID of this contact.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

emailAddress

string

E-mailadres

The email address of this contact person.

firstName

string

Voornaam

The given name of this contact person.

houseNumber

string

Huisnummer

The house number of this contact person.

id

int64

ID

The ID of contact person.

jobTitle

string

Functietitel

The job title of this contact person.

lastName

string

Achternaam

The family name of this contact person.

phoneNumber

string

Telefoonnummer

The phone number of the contact person.

salutation

string

Begroeting

The salutation of this contact person.

streetName

string

Straatnaam

The street name of this contact person.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

zipCode

string

Postcode

The zip code of this contact person.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681