Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Contact > Tabellen

Contacts: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contacts associated with the organization.Returns a list of contacts associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Contacts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

address

string

Adres

Het adres.

agreedHourlyRate

string

Overeengekomen uurtarief

Het overeengekomen uurtarief.

associatedPropertyAssetNames

string

Gekoppelde Vastgoedactivanamen

Alle namen van eigendommen die verband houden met dit contact.

caCaContactTekstgebied

string

CA Contact Tekstgebied

 

city

string(256)

Plaats

De naam van de stad.

cocNumber

string(256)

Kamer van Koophandel-nummer

Het nummer van de kamer van koophandel.

contactPersonName

string

Contactpersoonnaam

De naam van de financiële contactpersoon, voornamelijk gebruikt voor facturering.

countryCode

string

Landcode

Een ISO 3166-2 representatie van het land.

createdAt

string

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

debtorNumber

string(256)

Debiteurennummer

Het debiteurennummer. Alleen gebruikt als de organisatie geen afdelingen heeft.

debtorNumbers

string

Debiteurnummers

De deptor nummers voor elke contactpersoon divisie geassocieerd met de contactpersoon. Alleen beschikbaar als de organisatie divisies heeft.

emailAddress

string(256)

E-mailadres

Het e-mailadres.

expirationReminder

int64

Vervaldatum herinnering

De vervaldatum van de herinnering.

gAccountPercentage

string

G-rekening Percentage

G-rekening percentage.

gAccountText

string(255)

G-rekening tekst

G-rekening tekst.

glnNumber

string(13)

GLN Nummer

Het wereldwijde locatienummer.

hasAccountingSoftware

boolean

Heeft Boekhoudsoftware

Of de contactpersoon Exact of Twinfield boekhoudsoftware heeft. Niet van toepassing als de organisatie divisies heeft.

hourlyRate

string

Uurtarief

Het uurtarief.

houseNumber

string

Huisnummer

Het huisnummer (inclusief toevoegingen).

iban

string(256)

IBAN

Het IBAN-rekeningnummer.

id

int64

ID

De ID van het contact.

information

string

Informatie

Aanvullende informatie over de contactpersoon.

invoiceMail

string

Factuur Mail

Het e-mailadres van de factuur.

invoiceSubject

string

Factuuronderwerp

Het onderwerp van de factuur.

invoiceUblVersion

string

Factuur UBL Versie

De factuur ubl versie.

isVatShifted

boolean

Is de BTW verlegd

Waar als de BTW van de factuur wordt verlegd.

mobilePhoneNumber

string(256)

Mobiel Telefoonnummer

Het mobiele telefoonnummer.

nAccountText

string(255)

N-rekening tekst

N-rekening tekst.

name

string(256)

Naam

De naam van de contactpersoon.

phoneNumber

string(256)

Telefoonnummer

Het telefoonnummer.

planningText

string

Planning Tekst

De planningstekst.

reminderMail

string

Herinneringsmail

Het herinneringse-mailadres.

sellingHourlyRate

string

Uurtarief verkoop

Het verkoop uurtarief.

streetName

string

Straatnaam

De straatnaam van het contact.

type_id

int64

Type ID

Het ID van het contacttype.

type_name

string

Soortnaam

De interne naam van het contacttype.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

vatNumber

string(256)

BTW-nummer

Het BTW-nummer.

wageComponentPercentage

string

Looncomponent Percentage

Looncomponent percentage.

zipCode

string(20)

Postcode

De postcode.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer