Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: DeliveryTicket > Tabellen

DeliveryTickets: Bouw7 Leveringsbonnen

Returns a list of delivery tickets associated with your organization.Returns a list of delivery tickets associated your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leveringsbonnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTickets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTickets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

bookingStatus

int64

Boekingsstatus

The current booking status. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

date

string

Datum

The date of the delivery ticket, represented in ATOM-format.

description

string

Omschrijving

The description of this delivery ticket. May contain HTML content.

fileHash

string

File Hash

The hash of the file associated with the DeliveryTicket.

fileName

string

Bestandsnaam

The name of the file associated with the DeliveryTicket.

id

int64

ID

The ID of this delivery ticket.

invoiceLine_id

int64

Factuurregel ID

The ID of the invoice line.

invoiceLine_invoiceId

int64

 

The ID of the invoice this invoice line belongs to.

invoiceLine_invoiceStatusId

int64

 

The ID of the status of the invoice this line belongs to.

isProcessed

boolean

Wordt verwerkt

Whether this delivery ticket has been processed.

number

string

Nummer

The ticket number of this delivery ticket.

price

string

Prijs

The price of this delivery ticket.

project_branchId

int64

Projecttak ID

The ID of the branch of this project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

The ID of the category of this project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

The ID of the division of this project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_number

string

Projectnummer

The number of the project.

project_status

string

projectstatus

The name of the current status of this project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status of this project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

The security code.

projectSecurityLink_costTypeCode

string

Project Security Link Cost Type Code

The cost type code.

projectSecurityLink_costTypeName

string

Project Security Link Cost Type Naam

The name of the cost type.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

The ID of the project security link.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

The name security code.

projectSecurityLink_projectId

int64

Project Security Link Project ID

The ID of the project associated with this security code.

projectSecurityLink_status

int64

Project Security Link Status

The status of the project security link.

purchaseInvoiceId

string

Aankoopfactuur ID

The ID of the PurchaseInvoice associated with the DeliveryTicket.

purchaseInvoiceInvoiceNumber

string

Aankoopfactuur Factuurnummer

The PurchaseInvoice invoice number associated with the DeliveryTicket.

purchaseTypeId

int64

Aankooptype ID

The ID of the purchase type of this delivery ticket.

purchaseTypeName

string

Aankoop Type Naam

The name of the purchase type of this delivery ticket.

supplier_emailAddress

string

E-mailadres leverancier

The email address of the contact.

supplier_id

int64

Leverancier-ID

The ID of the contact.

supplier_name

string

Leveranciersnaam

The name of this contact.

supplier_type

string

Type leverancier

The type of this contact.

supplier_typeId

int64

Leverancier Type ID

The type ID of this contact.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681