Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: HourLog > Tabellen

HourLogs: Bouw7 Uurlogs

Returns a list of hour logs associated with the given project.Returns a list of hour logs associated with the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurlogs

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

project

int64

 

Project ID

q

string

 

Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

approved

boolean

Goedgekeurd

Whether this hour log has been approved.

comments

string

Aantekeningen

The comments for this hour log.

contact_email

string

Contact E-mail

The email address.

contact_id

int64

contact-ID

ID of contact.

contact_name

string

contactnaam

Name of contact.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

employee_firstName

string

Medewerker Voornaam

Voornaam van de werknemer.

employee_id

int64

Werknemer ID

ID of the employee.

employee_lastName

string

Medewerker Achternaam

Last name of the employee.

endTime

string

Eindtijd

The end time of the workday. Only available if enabled for your organization.

hourlyRate

string

Uurtarief

The hourly rate.

hourType_id

int64

Uur Type ID

The ID of HourType.

hourType_name

string

Uur Type Naam

The name of the HourType.

id

int64

ID

The ID of the hour log.

invoiceAmount

string

Factuurbedrag

The amount that will be shown on the invoice.

logDate

string

Log Datum

The date for which the hours were logged.

logHours

string

Log Uren

The amount of hours logged.

paidOff

boolean

Afbetaald

Whether this hour log has been paid off.

project_city

string

Project Stad

The city of the project.

project_createdAt

string

Project Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_createdBy

string

Project Gemaakt door

The user that created the entity.

project_deliveryDate

string

Datum projectoplevering

Delivery date for the project.

project_endDate

string

Einddatum project

End date for the project.

project_fullProjectNumber

string

Project Volledig projectnummer

The full project number including year.

project_houseNumber

string

Project Huisnummer

The house number for the project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_information

string

Projectgegevens

The information of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_projectNumber

string

Project Projectnummer

The project number.

project_reference

string

Projectreferentie

The reference of the project.

project_startDate

string

Startdatum project

Start date for the project.

project_streetName

string

Naam projectstraat

The street name for the project.

project_updatedAt

string

Project bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_updatedBy

string

Project bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_zipCode

string

Project postcode

The zip code for the project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

The code of the security code.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

The unique identifier of the project security link.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

The name of the project security link.

startTime

string

Starttijd

The start time of the workday. Only available if enabled for your organization.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681