Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: HourLog > Tabellen

HourLogs: Bouw7 Uurlogs

Returns a list of hour logs associated with the given project.Returns a list of hour logs associated with the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurlogs

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

project

int64

 

Project ID

q

string

 

Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

approved

boolean

Goedgekeurd

Of dit urenlogboek is goedgekeurd.

comments

string

Aantekeningen

De opmerkingen voor dit uur log.

contact_email

string

Contact E-mail

Het e-mailadres.

contact_id

int64

Contactpersoon ID

ID van contactpersoon.

contact_isVatShifted

boolean

Contact is BTW verlegd

Of de BTW voor het contact is verlegd.

contact_name

string

Contactpersoon Naam

Naam van de contactpersoon.

contact_phoneNumber

string

Telefoonnummer contactpersoon

Het telefoonnummer van de contactpersoon.

createdAt

string

Aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

createdBy

string

Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

employee_firstName

string

Medewerker Voornaam

Voornaam van de werknemer.

employee_id

int64

Werknemer ID

ID van de werknemer.

employee_lastName

string

Medewerker Achternaam

Achternaam van de werknemer.

endTime

string

Eindtijd

De eindtijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.

exactUpdatedAt

string

 

The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.

hourlyRate

string

Uurtarief

Het uurtarief.

hourType_id

int64

Uur Type ID

De ID van HourType.

hourType_name

string

Uur Type Naam

De naam van het Uurtype.

id

int64

ID

Het ID van het uurlogboek.

invoiceAmount

string

Factuurbedrag

Het bedrag dat op de factuur komt te staan.

isEditable

boolean

 

Whether this hour log is editable and deletable.

logDate

string

Log Datum

De datum waarop de uren werden gelogd.

logHours

string

Log Uren

Het aantal gelogde uren.

paidOff

boolean

Afbetaald

of dit urenlogboek is afbetaald.

project_city

string

Project Stad

De stad van het project.

project_createdAt

string

Project Gemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

project_createdBy

string

Project Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

project_deliveryDate

string

Datum projectoplevering

Opleveringsdatum van het project.

project_endDate

string

Einddatum project

Einddatum van het project.

project_fullProjectNumber

string

Project Volledig projectnummer

Het volledige projectnummer inclusief jaar.

project_houseNumber

string

Project Huisnummer

Het huisnummer van het project.

project_id

int64

Project ID

De ID van het project.

project_information

string

Projectgegevens

De informatie van het project.

project_name

string

Projectnaam

De naam van het project.

project_projectNumber

string

Project Projectnummer

Het projectnummer.

project_reference

string

Projectreferentie

De referentie van het project.

project_startDate

string

Startdatum project

Startdatum van het project.

project_streetName

string

Naam projectstraat

De straatnaam voor het project.

project_updatedAt

string

Project bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

project_updatedBy

string

Project bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

project_zipCode

string

Project postcode

De postcode van het project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

De code van de beveiligingscode.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

De naam van de projectbeveiligingslink.

startTime

string

Starttijd

De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer