Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: HourLog > Tabellen

EmployeeHourLogs: Bouw7 Uurregistratie van werknemers

Returns a list of employee hour logs associated with your organization.Returns a list of employee hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurregistratie van werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

approvedAt

string

Goedgekeurd op

The time this hour log entry was approved at.

approvedBy_id

int64

Goedgekeurd door ID

The ID of the user.

approvedBy_username

string

Goedgekeurd door gebruikersnaam

The username. The e-mail address the user uses to sign in.

bookingStatus

int64

Boekingsstatus

The booking status of this entry. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.

comment

string

Commentaar

The remark added to this entry.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

employee_departmentId

int64

ID werknemer afdeling

The ID of the department this employee is enrolled in.

employee_exactSalaryFrequency

int64

Werknemer Exact salaris Frequentie

The exact salary frequency of this employee.

employee_firstName

string

Medewerker Voornaam

The given name of this employee.

employee_id

int64

Werknemer ID

The ID of the employee.

employee_lastName

string

Medewerker Achternaam

The family name of this employee.

endTime

string

Eindtijd

The end time of the workday. Only available if enabled for your organization.

hourlyRate

string

Uurtarief

The hourly rate.

hours

string

Uren

The amount of hours logged to this entry.

id

int64

ID

The ID of the hour log.

invoicedAmount

string

Gefactureerd bedrag

The amount to invoice for this hour log entry.

invoiceLine_id

int64

Factuurregel ID

The ID of the invoice line.

invoiceLine_invoiceId

int64

 

The ID of the invoice this invoice line belongs to.

invoiceLine_invoiceStatusId

int64

 

The ID of the status of the invoice this line belongs to.

isApproved

boolean

Is Goedgekeurd

Whether this hour log entry has been approved for processing.

isExternal

boolean

Is Extern

Whether the employee associated with this hour log entry is external.

isPaidOff

boolean

Is afbetaald

Whether this price of this hour log entry has been paid off.

isScabPaidOff

boolean

Is Scab afbetaald

Whether this price of this hour log entry has been paid off for scab users.

logDate

string

Log Datum

The log date of this entry. ATOM format.

project_branchId

int64

Projecttak ID

The ID of the branch of this project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

The ID of the category of this project.

project_contactName

string

Naam projectcontactpersoon

The name of the contact associated with this project.

project_executorName

string

Naam projectuitvoerder

The full name of the executor associated with this project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_number

string

Projectnummer

The number of the project.

project_projectLeaderName

string

Naam projectleider

The full name of the project leader associated with this project.

project_status

string

projectstatus

The name of the current status of this project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status of this project.

project_workPlannerName

string

Project Werkvoorbereider Naam

The full name of the work planner associated with this project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

The security code.

projectSecurityLink_costTypeCode

string

Project Security Link Cost Type Code

The cost type code.

projectSecurityLink_costTypeName

string

Project Security Link Cost Type Naam

The name of the cost type.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

The ID of the project security link.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

The name security code.

projectSecurityLink_projectId

int64

Project Security Link Project ID

The ID of the project associated with this security code.

projectSecurityLink_status

int64

Project Security Link Status

The status of the project security link.

startTime

string

Starttijd

The start time of the workday. Only available if enabled for your organization.

type_id

int64

Type ID

The ID of the hour type.

type_name

string

Soortnaam

The name of the hour type.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681