Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: MileageRegistrations > Tabellen

MileageRegistrationById: Bouw7 Kilometerregistratie per ID

Returns a single mileage registration based on the given ID.Returns a single mileage registration based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistratie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrationById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrationById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

driver_firstName

string

Bestuurder Voornaam

Voornaam van de werknemer.

driver_id

int64

Bestuurder ID

ID of the employee.

driver_lastName

string

Bestuurder Achternaam

Last name of the employee.

id

int64

ID

ID of the mileage registration.

licensePlate

string

Kentekenplaat

The licence plate that belongs to this milage registration.

mileage

int64

Kilometerstand

The mileage associated with this mileage registration

passenger1_firstName

string

Passagier 1 Voornaam

Voornaam van de werknemer.

passenger1_id

int64

Passagier 1 ID

ID of the employee.

passenger1_lastName

string

Passagier 1 Achternaam

Last name of the employee.

passenger2_firstName

string

Passagier 2 Voornaam

Voornaam van de werknemer.

passenger2_id

int64

Passagier 2 ID

ID of the employee.

passenger2_lastName

string

Passagier 2 Achternaam

Last name of the employee.

passenger3_firstName

string

Passagier 3 Voornaam

Voornaam van de werknemer.

passenger3_id

int64

Passagier 3 ID

ID of the employee.

passenger3_lastName

string

Passagier 3 Achternaam

Last name of the employee.

passenger4_firstName

string

Passagier 4 Voornaam

Voornaam van de werknemer.

passenger4_id

int64

Passagier 4 ID

ID of the employee.

passenger4_lastName

string

Passagier 4 Achternaam

Last name of the employee.

passenger5_firstName

string

Passagier 5 Voornaam

Voornaam van de werknemer.

passenger5_id

int64

Passagier 5 ID

ID of the employee.

passenger5_lastName

string

Passagier 5 Achternaam

Last name of the employee.

passenger6_firstName

string

Passagier 6 Voornaam

Voornaam van de werknemer.

passenger6_id

int64

Passagier 6 ID

ID of the employee.

passenger6_lastName

string

Passagier 6 Achternaam

Last name of the employee.

processed

boolean

Verwerkt

Whether or not the mileage registration is processed.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

weekNumber

int64

Weeknummer

(deprecated) The weeknumber the mileage registration applies to.

weekStartDate

string

Week Startdatum

The start date, in Y-m-d, of the week this entry is for.

year

int64

Jaar

(deprecated) The year the mileage registration applies to.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681