Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: MileageRegistrations > Tabellen

MileageRegistrations: Bouw7 Kilometerregistraties

Returns a list of mileage registrations associated with your organization.Returns a list of mileage registrations associated with your organization

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

driver_departmentId

int64

Bestuurdersafdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

driver_exactSalaryFrequency

int64

Bestuurder Exacte Salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

driver_firstName

string

Bestuurder Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

driver_id

int64

Bestuurder ID

Het ID van de werknemer.

driver_lastName

string

Bestuurder Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

id

int64

ID

ID van de kilometerregistratie.

licensePlate

string

Kentekenplaat

De nummerplaat die bij dit kenteken hoort.

mileage

int64

Kilometerstand

De kilometerstand in verband met deze kilometerregistratie

passenger1_departmentId

int64

Passagier 1 Afdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

passenger1_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 1 Exacte salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

passenger1_firstName

string

Passagier 1 Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

passenger1_id

int64

Passagier 1 ID

Het ID van de werknemer.

passenger1_lastName

string

Passagier 1 Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

passenger2_departmentId

int64

Passagier 2 Afdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

passenger2_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 2 Exacte salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

passenger2_firstName

string

Passagier 2 Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

passenger2_id

int64

Passagier 2 ID

Het ID van de werknemer.

passenger2_lastName

string

Passagier 2 Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

passenger3_departmentId

int64

Passagier 3 Afdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

passenger3_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 3 Exacte salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

passenger3_firstName

string

Passagier 3 Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

passenger3_id

int64

Passagier 3 ID

Het ID van de werknemer.

passenger3_lastName

string

Passagier 3 Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

passenger4_departmentId

int64

Passagier 4 Afdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

passenger4_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 4 Exacte salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

passenger4_firstName

string

Passagier 4 Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

passenger4_id

int64

Passagier 4 ID

Het ID van de werknemer.

passenger4_lastName

string

Passagier 4 Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

passenger5_departmentId

int64

Passagier 5 Afdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

passenger5_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 5 Exacte salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

passenger5_firstName

string

Passagier 5 Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

passenger5_id

int64

Passagier 5 ID

Het ID van de werknemer.

passenger5_lastName

string

Passagier 5 Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

passenger6_departmentId

int64

Passagier 6 Afdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

passenger6_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 6 Exacte salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

passenger6_firstName

string

Passagier 6 Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

passenger6_id

int64

Passagier 6 ID

Het ID van de werknemer.

passenger6_lastName

string

Passagier 6 Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

processed

boolean

Verwerkt

Of de kilometerregistratie al dan niet wordt verwerkt.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

weekNumber

int64

Weeknummer

(deprecated) Het weeknummer waarvoor de kilometerregistratie geldt.

weekStartDate

string

Week Startdatum

De begindatum, in Y-m-d, van de week waarvoor deze vermelding geldt.

year

int64

Jaar

(verouderd) Het jaar waarop de kilometerregistratie van toepassing is.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer