Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: MileageRegistrations > Tabellen

MileageRegistrations: Bouw7 Kilometerregistraties

Returns a list of mileage registrations associated with your organization.Returns a list of mileage registrations associated with your organization

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

driver_departmentId

int64

Bestuurdersafdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

driver_exactSalaryFrequency

int64

Bestuurder Exacte Salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

driver_firstName

string

Bestuurder Voornaam

The given name of this employee.

driver_id

int64

Bestuurder ID

The ID of the employee.

driver_lastName

string

Bestuurder Achternaam

The family name of this employee.

id

int64

ID

ID of the mileage registration.

licensePlate

string

Kentekenplaat

The licence plate that belongs to this milage registration.

mileage

int64

Kilometerstand

The mileage associated with this mileage registration

passenger1_departmentId

int64

Passagier 1 Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

passenger1_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 1 Exacte salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

passenger1_firstName

string

Passagier 1 Voornaam

The given name of this employee.

passenger1_id

int64

Passagier 1 ID

The ID of the employee.

passenger1_lastName

string

Passagier 1 Achternaam

The family name of this employee.

passenger2_departmentId

int64

Passagier 2 Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

passenger2_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 2 Exacte salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

passenger2_firstName

string

Passagier 2 Voornaam

The given name of this employee.

passenger2_id

int64

Passagier 2 ID

The ID of the employee.

passenger2_lastName

string

Passagier 2 Achternaam

The family name of this employee.

passenger3_departmentId

int64

Passagier 3 Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

passenger3_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 3 Exacte salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

passenger3_firstName

string

Passagier 3 Voornaam

The given name of this employee.

passenger3_id

int64

Passagier 3 ID

The ID of the employee.

passenger3_lastName

string

Passagier 3 Achternaam

The family name of this employee.

passenger4_departmentId

int64

Passagier 4 Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

passenger4_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 4 Exacte salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

passenger4_firstName

string

Passagier 4 Voornaam

The given name of this employee.

passenger4_id

int64

Passagier 4 ID

The ID of the employee.

passenger4_lastName

string

Passagier 4 Achternaam

The family name of this employee.

passenger5_departmentId

int64

Passagier 5 Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

passenger5_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 5 Exacte salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

passenger5_firstName

string

Passagier 5 Voornaam

The given name of this employee.

passenger5_id

int64

Passagier 5 ID

The ID of the employee.

passenger5_lastName

string

Passagier 5 Achternaam

The family name of this employee.

passenger6_departmentId

int64

Passagier 6 Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

passenger6_exactSalaryFrequency

int64

Passagier 6 Exacte salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

passenger6_firstName

string

Passagier 6 Voornaam

The given name of this employee.

passenger6_id

int64

Passagier 6 ID

The ID of the employee.

passenger6_lastName

string

Passagier 6 Achternaam

The family name of this employee.

processed

boolean

Verwerkt

Whether or not the mileage registration is processed.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

weekNumber

int64

Weeknummer

(deprecated) The weeknumber the mileage registration applies to.

weekStartDate

string

Week Startdatum

The start date, in Y-m-d, of the week this entry is for.

year

int64

Jaar

(deprecated) The year the mileage registration applies to.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681