Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

BasicEmployeeById: Bouw7 Werknemer op ID (Basis)

Returns basic data for a single employee based on the given ID.Returns basic data for a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemer op ID (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

address

string

Adres

The address of the employee.

city

string

Plaats

The city of the employee.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

department_id

int64

Afdeling ID

ID of the department.

department_name

string

Afdelingsnaam

Name of the department.

employeeMail

string

Werknemerspost

The email of the employee.

firstName

string

Voornaam

The first name of the employee.

id

int64

ID

The ID of the employee.

lastName

string

Achternaam

The last name of the employee.

phoneNumber

string

Telefoonnummer

The phone number of the employee.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

zipCode

string

Postcode

ZIP code of the address.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681