Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

BasicEmployees: Bouw7 Medewerkers (Basis)

Return a list of basic employee data associated with your organization.Return a list of basic employee data associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerkers (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

address

string

Adres

The address, consisting of street name and house/building number, of the employee.

avatarFileHash

string

Avatar Bestand Hash

The hash of the avatar/profile picture of this employee.

city

string

Plaats

The city of residence of this employee.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

department_branchId

int64

Afdeling Afdeling ID

The branch ID of the department.

department_branchName

string

Afdeling Afdeling Naam

The branch name of this department.

department_id

int64

Afdeling ID

The ID of the department.

department_isActive

boolean

Afdeling is actief

Whether this department is currently active.

department_name

string

Afdelingsnaam

Display name of the department.

emailAddress

string

E-mailadres

The email address of the employee.

firstName

string

Voornaam

The given name of the employee.

id

int64

ID

The ID of this employee.

lastName

string

Achternaam

The family name of the employee.

phoneNumber

string

Telefoonnummer

The phone number of the employee.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

zipCode

string

Postcode

The zip code, also known as postal code, associated with the address.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681