Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

Branches: Bouw7 Kantoren

Return a list of all branches associated with the organization.Return a list of branches associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kantoren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Branches in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Branches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

address

string

Adres

An address comprised of street name, house/building number, etc.

city

string

Plaats

City of residence for this branch.

cocNumber

string

Kamer van Koophandel-nummer

Chamber of Commerce identification number.

code

string

Code

An arbitrary identification code for this branch. If alternative project numbering is used, a project associated with this branch will have this code prefixed before the project number.

companyName

string

Bedrijfsnaam

Company name of this branch.

countryCode

string

Landcode

An ISO 3166-2 representation of the country.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

division_description

string

Divisie Omschrijving

The description of the division.

division_exactDivisionId

string

Afdeling Exacte afdeling ID

The division ID of an Exact Online environment.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

A default general ledger account code to use for sales related items.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

A default general ledger account code to use for purchase related items.

division_id

int64

Divisie ID

The ID of the division.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

A default journal code to use for sales related items.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

A default journal code to use for purchase related items.

emailAddress

string

E-mailadres

Main email address of this branch.

gAccountPercentage

string

G-rekening Percentage

The g account percentage of the branch.

gAccountText

string(255)

G-rekening tekst

The g account text of the branch.

iban

string

IBAN

The IBAN of this branch.

id

int64

ID

The ID of this branch.

nAccountText

string(255)

N-rekening tekst

The n account text of the branch.

name

string

Naam

Name of this branch.

phoneNumber

string

Telefoonnummer

Main phone number of this branch.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

useOrganizationInfo

boolean

Gebruik organisatie informatie

If organization information should be used instead of branch information.

vatNumber

string

BTW-nummer

BTW-nummer.

wageComponentPercentage

string

Looncomponent Percentage

The wage component percentage of the branch.

website

string

Website

The website of the branch.

zipCode

string

Postcode

Zip code, also known as postal code.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681