Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

BranchById: Bouw7 Vestiging per ID

Returns a single branch based on the given ID.Returns a single branch based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Vestiging per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

accountNumber

string(255)

Rekeningnummer

Account number of the branch.

address

string(255)

Adres

Address of the branch.

afasAdministration

string(255)

AFAS-Administratie

Afas administration code of the branch.

afasProjectLeader

string(255)

AFAS-Projectleider

Afas project leader of the branch.

city

string(255)

Plaats

City of the branch.

cocNumber

string(255)

Kamer van Koophandel-nummer

The COC number.

code

string(255)

Code

The code of the branch.

companyName

string(255)

Bedrijfsnaam

The company name of the branch.

countryCode

string(2)

Landcode

An ISO 3166-2 representation of the country.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

division_exactPaymentConditionPurchase

string(255)

 

A default payment condition to use for purchase related items.

division_exactPaymentConditionSales

string(255)

 

A default payment condition to use for sales related items.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

A general ledger account code to use for sales related items.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

A general ledger account code to use for purchase related items.

division_id

int64

Divisie ID

The ID of the division this object is associated with.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

A journal code to use for sales related items.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

A journal code to use for purchase related items.

division_journalCodeWorkInProgress

string

 

A default journal code to use for work in progress related items.

division_workInProgressSettings_costCenterEquipment

string(255)

 

A cost center to use for equipment related items.

division_workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit

string(255)

 

A cost center to use for equipment debit related items.

division_workInProgressSettings_costCenterHours

string(255)

 

A cost center to use for hours related items.

division_workInProgressSettings_costCenterHoursDebit

string(255)

 

A cost center to use for hours debit related items.

division_workInProgressSettings_costCenterMaterial

string(255)

 

A cost center to use for material related items.

division_workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit

string(255)

 

A cost center to use for material debit related items.

division_workInProgressSettings_costCenterPurchase

string(255)

 

A cost center to use for purchase related items.

division_workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit

string(255)

 

A cost center to use for purchase debit related items.

division_workInProgressSettings_costCenterSales

string(255)

 

A cost center to use for sales related items.

division_workInProgressSettings_costCenterSalesDebit

string(255)

 

A cost center to use for sales debit related items.

division_workInProgressSettings_costCenterWaste

string(255)

 

A cost center to use for waste related items.

division_workInProgressSettings_costCenterWasteDebit

string(255)

 

A cost center to use for waste debit related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment

string(255)

 

A general ledger account code to use for equipment related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for equipment closing related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for equipment debit related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeHours

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours closing related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours debit related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial

string(255)

 

A general ledger account code to use for material related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for material closing related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for material debit related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchase

string(255)

 

A general ledger account code to use for purchase related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for purchase closing related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for purchase debit related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeSales

string(255)

 

A general ledger account code to use for sales related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for sales closing related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for sales debit related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeWaste

string(255)

 

A general ledger account code to use for waste related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for waste closing related items.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for waste debit related items.

division_workInProgressSettings_id

int64

 

The ID of the work in progress settings.

email

string(255)

E-mail

Email of the branch.

file_createdAt

string

Bestand aangemaakt op

The creation time of the entity.

file_createdBy

string

Bestand Gemaakt door

The user that created the entity.

file_extension

string

Bestandsextensie

The extension of the file.

file_id

int64

Bestands-ID

The ID of this file

file_modelId

int64

Bestand Model ID

The ID of the associated type.

file_modelType

string

Type bestandsmodel

The category of the file.

file_name

string

Bestandsnaam

The public name of the file.

file_size

int64

Bestandsgrootte

The size of the file in bytes.

file_updatedAt

string

Bestand bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

file_updatedBy

string

Bestand bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

file_uri

string

Bestand URI

The URI of the file, used to fetch the contents.

gAccountPercentage

string

G-rekening Percentage

The g account percentage of the branch.

gAccountText

string(255)

G-rekening tekst

The g account text of the branch.

id

int64

ID

ID of the branch.

invoiceFooter

string

Factuur Footer

The invoice footer text.

nAccountText

string(255)

N-rekening tekst

The n account text of the branch.

name

string(255)

Naam

Name of the branch.

phoneNumber

string(255)

Telefoonnummer

Phone number of the branch.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

useOrganizationInfo

boolean

Gebruik organisatie informatie

If organization information should be used instead of branch information.

vatNumber

string(255)

BTW-nummer

VAT number of the branch.

wageComponentPercentage

string

Looncomponent Percentage

The wage component percentage of the branch.

website

string(255)

Website

The website of the branch.

zipCode

string(20)

Postcode

ZIP code of the branch.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681