Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Organization > Tabellen

BranchById: Bouw7 Vestiging per ID

Returns a single branch based on the given ID.Returns a single branch based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Vestiging per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

accountNumber

string(255)

Rekeningnummer

Rekeningnummer van het filiaal.

address

string(255)

Adres

Adres van het filiaal.

afasAdministration

string(255)

AFAS-Administratie

Afas administratie code van het filiaal.

afasProjectLeader

string(255)

AFAS-Projectleider

Afas projectleider van het filiaal.

city

string(255)

Plaats

Stad van het filiaal.

cocNumber

string(255)

Kamer van Koophandel-nummer

Het COC-nummer.

code

string(255)

Code

De code van de tak.

companyName

string(255)

Bedrijfsnaam

De bedrijfsnaam van het filiaal.

countryCode

string(2)

Landcode

Een ISO 3166-2 representatie van het land.

createdAt

string

Aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

createdBy

string

Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

division_description

string

Divisie Omschrijving

The description of the division this object is associated with.

division_exactPaymentConditionPurchase

string(255)

 

Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.

division_exactPaymentConditionSales

string(255)

 

Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

division_id

int64

Divisie ID

De ID van de divisie waarmee dit object verbonden is.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

Een journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

Een journaalcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde zaken.

division_journalCodeWorkInProgress

string

 

Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.

division_workInProgressSettings_costCenterEquipment

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.

division_workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit

string(255)

 

Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.

division_workInProgressSettings_costCenterHours

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_costCenterHoursDebit

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.

division_workInProgressSettings_costCenterMaterial

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.

division_workInProgressSettings_costCenterPurchase

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.

division_workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.

division_workInProgressSettings_costCenterSales

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.

division_workInProgressSettings_costCenterSalesDebit

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.

division_workInProgressSettings_costCenterWaste

string(255)

 

Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.

division_workInProgressSettings_costCenterWasteDebit

string(255)

 

Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparatuurgerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met het afsluiten van apparatuur.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode die moet worden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeHours

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchase

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.

division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeSales

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeWaste

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit

string(255)

 

Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.

division_workInProgressSettings_id

int64

 

De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.

email

string(255)

E-mail

E-mail van het filiaal.

file_createdAt

string

Bestand aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

file_createdBy

string

Bestand Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

file_extension

string

Bestandsextensie

De extensie van het bestand.

file_id

int64

Bestands-ID

Het ID van dit bestand

file_modelId

int64

Bestand Model ID

De ID van het geassocieerde type.

file_modelType

string

Type bestandsmodel

De categorie van het bestand.

file_name

string

Bestandsnaam

De publieke naam van het bestand.

file_secureHash

string

 

A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.

file_size

int64

Bestandsgrootte

De grootte van het bestand in bytes.

file_updatedAt

string

Bestand bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

file_updatedBy

string

Bestand bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

file_uri

string

Bestand URI

De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

gAccountPercentage

string

G-rekening Percentage

Het g-rekening percentage van het filiaal.

gAccountText

string(255)

G-rekening tekst

De g-rekeningstekst van het filiaal.

id

int64

ID

ID van het filiaal.

invoiceFooter

string

Factuur Footer

De voettekst van de factuur.

nAccountText

string(255)

N-rekening tekst

De n rekening tekst van het filiaal.

name

string(255)

Naam

Naam van het filiaal.

phoneNumber

string(255)

Telefoonnummer

Telefoonnummer van het filiaal.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

useOrganizationInfo

boolean

Gebruik organisatie informatie

Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.

vatNumber

string(255)

BTW-nummer

BTW-nummer van het filiaal.

wageComponentPercentage

string

Looncomponent Percentage

Het looncomponentpercentage van de vestiging.

website

string(255)

Website

De website van het filiaal.

zipCode

string(20)

Postcode

Postcode van het filiaal.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer