Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: PropertyAsset > Tabellen

PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId: Bouw7 Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID.Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

propertyAsset

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

branch_code

string

Vestigingscode

The code for this branch

branch_id

int64

Vestiging-ID

The ID of the branch.

branch_name

string

Filiaalnaam

The name of this branch

category_code

string

Categoriecode

The code for the category.

category_createdAt

string

Categorie Aangemaakt op

The creation time of the entity.

category_createdBy

string

Categorie Aangemaakt door

The user that created the entity.

category_generalCostsOrProfit

string

Categorie Algemene kosten of winst

The general costs or profit for the category.

category_generalCostsPercentage

string

Categorie Algemene kosten Percentage

The general costs percentage for the category.

category_grossProfitMargin

string

Categorie Brutowinstmarge

The gross profit margin for the category.

category_id

int64

Categorie ID

The ID of the category.

category_name

string

Categorienaam

The name of the category.

category_updatedAt

string

Categorie Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

category_updatedBy

string

Categorie Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

city_1

string(255)

Plaats

City of the PropertyAsset.

city

string

Plaats

The city of the project.

contact_email

string

Contact E-mail

The email address.

contact_id

int64

contact-ID

ID of contact.

contact_name

string

contactnaam

Name of contact.

country

string(2)

Land

ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.

createdAt_1

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy_1

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

deliveryDate

string

Leveringsdatum

Delivery date for the project.

description

string

Omschrijving

Description for the PropertyAsset.

endDate

string

Einddatum

End date for the project.

firstDeliveryDate

string

Eerste leveringsdatum

First delivery date of the PropertyAsset.

fullProjectNumber

string

Volledig projectnummer

The full project number including year.

houseNumber_1

string(50)

Huisnummer

House number (incl. addition) of the PropertyAsset.

houseNumber

string

Huisnummer

The house number for the project.

id_1

int64

ID

ID of the PropertyAsset.

id

int64

ID

The ID of the project.

information

string

Informatie

The information of the project.

invoiceContact_contactType_id

int64

Factuur Contact Type ID

The ID of contact type.

invoiceContact_contactType_name

string

Factuur Contact Type Naam

The name of contact type.

invoiceContact_email

string

Factuur Contact Email

The email address.

invoiceContact_id

int64

Factuurcontactpersoon ID

ID of contact.

invoiceContact_name

string

Factuurcontactpersoonnaam

Name of contact.

name_1

string(255)

Naam

Name of the PropertyAsset.

name

string

Naam

The name of the project.

number

string(255)

Nummer

Number for the PropertyAsset.

postcode

string(20)

Postcode

Postcode of the PropertyAsset.

project_branch_code

string

 

The code for this branch

project_branch_id

int64

 

The ID of the branch.

project_branch_name

string

 

The name of this branch

project_category_code

string

 

The code for the category.

project_category_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

project_category_createdBy

string

 

The user that created the entity.

project_category_generalCostsOrProfit

string

 

The general costs or profit for the category.

project_category_generalCostsPercentage

string

 

The general costs percentage for the category.

project_category_grossProfitMargin

string

 

The gross profit margin for the category.

project_category_id

int64

 

The ID of the category.

project_category_name

string

 

The name of the category.

project_category_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

project_category_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

project_city

string

Project Stad

The city of the project.

project_contact_email

string

Project contact e-mail

The email address.

project_contact_id

int64

Project contact ID

ID of contact.

project_contact_name

string

Naam projectcontactpersoon

Name of contact.

project_createdAt

string

Project Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_createdBy

string

Project Gemaakt door

The user that created the entity.

project_deliveryDate

string

Datum projectoplevering

Delivery date for the project.

project_endDate

string

Einddatum project

End date for the project.

project_fullProjectNumber

string

Project Volledig projectnummer

The full project number including year.

project_houseNumber

string

Project Huisnummer

The house number for the project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_information

string

Projectgegevens

The information of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_projectNumber

string

Project Projectnummer

The project number.

project_reference

string

Projectreferentie

The reference of the project.

project_startDate

string

Startdatum project

Start date for the project.

project_status_closesProject

boolean

Projectstatus Sluit het project af

Whether or not this status closes a project.

project_status_createdAt

string

Projectstatus Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_status_createdBy

string

Projectstatus Aangemaakt door

The user that created the entity.

project_status_id

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status.

project_status_invoicesProject

boolean

Projectstatus Facturen Project

Whether or not this status invoices a project.

project_status_name

string

Projectstatus Naam

The name of the status.

project_status_plansProject

boolean

Projectstatus Plannen Project

Whether or not this status plans a project.

project_status_updatedAt

string

Projectstatus bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_status_updatedBy

string

Projectstatus Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_streetName

string

Naam projectstraat

The street name for the project.

project_updatedAt

string

Project bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_updatedBy

string

Project bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_zipCode

string

Project postcode

The zip code for the project.

projectNumber

string

Projectnummer

The project number.

reference

string

Referentie

The reference of the project.

residentContact_contactType_id

int64

Resident Contact Type ID

The ID of contact type.

residentContact_contactType_name

string

Type contactpersoon bewoner Naam

The name of contact type.

residentContact_email

string

Contactpersoon bewoner e-mail

The email address.

residentContact_id

int64

ID van de bewoner

ID of contact.

residentContact_name

string

Naam contactpersoon bewoner

Name of contact.

secondDeliveryDate

string

Tweede leveringsdatum

Second delivery date of the PropertyAsset.

startDate

string

Startdatum

Start date for the project.

status_closesProject

boolean

Status Sluit het project

Whether or not this status closes a project.

status_createdAt

string

Status Aangemaakt op

The creation time of the entity.

status_createdBy

string

Status Aangemaakt door

The user that created the entity.

status_id

int64

Status-ID

The ID of the status.

status_invoicesProject

boolean

Status Facturen Project

Whether or not this status invoices a project.

status_name

string

Statusnaam

The name of the status.

status_plansProject

boolean

Status Plannen Project

Whether or not this status plans a project.

status_updatedAt

string

Status geüpdatet op

The last updated time of the entity.

status_updatedBy

string

Status bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

streetName_1

string(255)

Straatnaam

Street name of the PropertyAsset.

streetName

string

Straatnaam

The street name for the project.

updatedAt_1

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy_1

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

zipCode

string

Postcode

The zip code for the project.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681