Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: PropertyAsset > Tabellen

PropertyAssets: Bouw7 Vastgoedactiva

Returns a list of property assets associated with the organization.Returns a list of property assets associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

city

string

Plaats

The city of this property asset.

country

string

Land

The country code of this property asset.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

description

string

Omschrijving

The description of this property asset.

firstDeliveryDate

string

Eerste leveringsdatum

The initial delivery date of this property asset, in ATOM/ISO-8601 format.

houseNumber

string

Huisnummer

The house/building number of the address of this property asset.

id

int64

ID

The ID of this property asset.

invoiceRecipient_emailAddress

string

E-mailadres ontvanger factuur

The email address of the contact.

invoiceRecipient_id

int64

Factuur Ontvanger ID

The ID of the contact.

invoiceRecipient_name

string

Naam ontvanger factuur

The name of this contact.

invoiceRecipient_type

string

Type factuurontvanger

The type of this contact.

invoiceRecipient_typeId

int64

Factuur Ontvanger Type ID

The type ID of this contact.

name

string

Naam

Name of this property asset.

number

string

Nummer

The identification number of this property asset.

project_branchId

int64

Projecttak ID

The ID of the branch of this project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

The ID of the category of this project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

The ID of the division of this project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_number

string

Projectnummer

The number of the project.

project_status

string

projectstatus

The name of the current status of this project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status of this project.

resident_emailAddress

string

E-mailadres bewoner

The email address of the contact.

resident_id

int64

Bewoner ID

The ID of the contact.

resident_name

string

Naam bewoner

The name of this contact.

resident_type

string

Type inwoner

The type of this contact.

resident_typeId

int64

Bewoner Type ID

The type ID of this contact.

secondDeliveryDate

string

Tweede leveringsdatum

The second delivery date of this property asset, in ATOM/ISO-8601 format.

streetName

string

Straatnaam

The street name of the address of this property asset.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

zipCode

string

Postcode

The postal/zip cide of the address of this property asset.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681