Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Resource > Tabellen

EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId: Bouw7 Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Returns an equipment booking associated with the given id.Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

Equipment booking ID

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

amount

string

Bedrag

The amount of units of the equipment booking object.

comment

string

Commentaar

The comments for the equipment booking.

costPrice

string

Kostprijs

The cost price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit price.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

equipment_id

int64

Apparatuur ID

ID of the equipment.

equipment_name

string

Naam apparatuur

Name of the equipment.

equipmentGroup_createdAt

string

Equipment Group Gemaakt op

The creation time of the entity.

equipmentGroup_createdBy

string

Equipment Group Gemaakt door

The user that created the entity.

equipmentGroup_id

int64

Equipment Group ID

The unique identifier of the equipment group.

equipmentGroup_name

string

Naam apparatuurgroep

The name of the equipment group.

equipmentGroup_updatedAt

string

Uitrustingsgroep bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

equipmentGroup_updatedBy

string

Equipment Group Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

equipmentPerUnit_equipmentUnit_id

int64

Apparatuur per eenheid Apparaat ID

ID of this equipment unit.

equipmentPerUnit_equipmentUnit_name

string

Uitrusting per eenheid Naam van de eenheid

The name of the equipment unit.

equipmentPerUnit_id

int64

Apparatuur per eenheid ID

ID of this equipment per unit.

firstName

string

Voornaam

Voornaam van de werknemer.

id_1

int64

ID

The ID of the equipment booking.

id

int64

ID

ID of the employee.

lastName

string

Achternaam

Last name of the employee.

logDate

string

Log Datum

The log date of the equipment booking.

project_branch_code

string

 

The code for this branch

project_branch_id

int64

 

The ID of the branch.

project_branch_name

string

 

The name of this branch

project_category_code

string

 

The code for the category.

project_category_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

project_category_createdBy

string

 

The user that created the entity.

project_category_generalCostsOrProfit

string

 

The general costs or profit for the category.

project_category_generalCostsPercentage

string

 

The general costs percentage for the category.

project_category_grossProfitMargin

string

 

The gross profit margin for the category.

project_category_id

int64

 

The ID of the category.

project_category_name

string

 

The name of the category.

project_category_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

project_category_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

project_city

string

Project Stad

The city of the project.

project_contact_email

string

Project contact e-mail

The email address.

project_contact_id

int64

Project contact ID

ID of contact.

project_contact_name

string

Naam projectcontactpersoon

Name of contact.

project_createdAt

string

Project Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_createdBy

string

Project Gemaakt door

The user that created the entity.

project_deliveryDate

string

Datum projectoplevering

Delivery date for the project.

project_endDate

string

Einddatum project

End date for the project.

project_fullProjectNumber

string

Project Volledig projectnummer

The full project number including year.

project_houseNumber

string

Project Huisnummer

The house number for the project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_information

string

Projectgegevens

The information of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_projectNumber

string

Project Projectnummer

The project number.

project_reference

string

Projectreferentie

The reference of the project.

project_startDate

string

Startdatum project

Start date for the project.

project_status_closesProject

boolean

Projectstatus Sluit het project af

Whether or not this status closes a project.

project_status_createdAt

string

Projectstatus Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_status_createdBy

string

Projectstatus Aangemaakt door

The user that created the entity.

project_status_id

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status.

project_status_invoicesProject

boolean

Projectstatus Facturen Project

Whether or not this status invoices a project.

project_status_name

string

Projectstatus Naam

The name of the status.

project_status_plansProject

boolean

Projectstatus Plannen Project

Whether or not this status plans a project.

project_status_updatedAt

string

Projectstatus bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_status_updatedBy

string

Projectstatus Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_streetName

string

Naam projectstraat

The street name for the project.

project_updatedAt

string

Project bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_updatedBy

string

Project bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_zipCode

string

Project postcode

The zip code for the project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

The code of the security code.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

The unique identifier of the project security link.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

The name of the project security link.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

The selling price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit selling price.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681