Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Resource > Tabellen

EquipmentBookings: Bouw7 Materiaalreserveringen

Returns a list of equipment bookings made by the organization.Returns a list of equipment bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalreserveringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

bookedEmployeeNames

string

Geboekte werknemersnamen

All employee names related to this equipment booking item, separated by a comma.

bookingStatus

int64

Boekingsstatus

The status of this booking. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.

comment

string

Commentaar

The comment associated with this booked item.

costPrice

string

Kostprijs

The cost price of the booked item.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

date

string

Datum

The log date of the booked item.

equipment_code

string

Uitrusting Code

The code of the equipment.

equipment_costPrice

string

Apparatuur Kosten Prijs

The cost price of this bookable unit.

equipment_equipmentId

string

Apparatuur Apparaat-ID

The ID of the equipment.

equipment_id

int64

Apparatuur ID

The ID of the equipment-per-unit.

equipment_isActive

int64

Apparatuur is actief

Whether this bookable unit is active.

equipment_name

string

Naam apparatuur

The name of the equipment.

equipment_sellingPrice

string

Verkoopprijs apparatuur

The selling price of this bookable unit.

equipment_unit

string

Uitrustingseenheid

The name of the unit which quantifies the equipment.

equipment_unitId

int64

Apparatuur Eenheid ID

The id of the unit which quantifies the equipment.

equipmentGroupId

string

Equipment Group ID

The equipment group ID related to this equipment booking item.

id

int64

ID

The ID of this equipment booking.

invoicedAmount

string

Gefactureerd bedrag

The invoiced amount of the booked item.

invoiceLine_id

int64

Factuurregel ID

The ID of the invoice line.

invoiceLine_invoiceId

int64

 

The ID of the invoice this invoice line belongs to.

invoiceLine_invoiceStatusId

int64

 

The ID of the status of the invoice this line belongs to.

project_branchId

int64

Projecttak ID

The ID of the branch of this project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

The ID of the category of this project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

The ID of the division of this project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_number

string

Projectnummer

The number of the project.

project_status

string

projectstatus

The name of the current status of this project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status of this project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

The security code.

projectSecurityLink_costTypeCode

string

Project Security Link Cost Type Code

The cost type code.

projectSecurityLink_costTypeName

string

Project Security Link Cost Type Naam

The name of the cost type.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

The ID of the project security link.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

The name security code.

projectSecurityLink_projectId

int64

Project Security Link Project ID

The ID of the project associated with this security code.

projectSecurityLink_status

int64

Project Security Link Status

The status of the project security link.

quantity

string

Aantal

The quantity of the booked item.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

The selling price of the booked item.

totalCostPrice

string

Totale Kostprijs

The total cost price of the booked item.

totalSellingPrice

string

Totale verkoopprijs

The total selling price of the booked item.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681