Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: » No topics above this level «

Freshdesk SQL-Driverattributen

Het SQL-stuurprogramma voor Freshdesk heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Freshdesk of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Freshdesk-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.

Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.

Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

The connection string for Freshdesk can be found in the settings*.xml file used for the database. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map </text><text styleclass="Code Example In Regel" translate="true">%USERPROFILE%\invantive</text><text styleclass="Normal" translate="true"> in de meeste implementatiescenario's. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een </text><text styleclass="Code Example In Regel" translate="true">connectionString</text><text styleclass="Normal" translate="true"> element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: </text><text styleclass="Code Example In Regel" translate="true">set NAME VALUE</text><text styleclass="Normal" translate="true">, of voor een gedistribueerde database: </text><text styleclass="Code Example In Regel" translate="true">set NAME@ALIAS VALUE</text><text styleclass="Normal" translate="true">. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Freshdesk-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code

Omschrijving

Herkomst

Standaardwaarde

Instellen vanuit Connection String

Instellen vanuit Set SQL-Statement

Instellen vanuit Driversbestand

Instellen vanuit Aanmelden

add-odata-mandatory-filters

Whether to automatically add OData filters deemed necessary by the platform.

OData

False

 

analysis-enforce-row-uniqueness

Use for analysis only! Enforce rows to be unique.

Shared

False

 

api-url

URL to access the API.

OData

 

 

 

bulk-delete-page-size-rows

Number of rows to delete per batch when bulk deleting

Shared

10000

 

bulk-insert-page-size-bytes

Approximate maximum size in bytes of batch when bulk inserting

Shared

10000000

 

bulk-insert-page-size-rows

Number of rows to insert per batch when bulk inserting

Shared

250

 

company

Name of the company, as found before '.freshdesk.com' when you connect to Freshdesk using a browser.

Freshdesk

 

 

download-error-400-bad-request-max-tries

Maximum number of tries when OData server reports bad format during retrieval of data.

 

3

 

download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when OData server reports that the API server is unavailable during retrieval of data.

 

500

 

download-error-400-bad-request-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when OData server reports that the API server is unavailable during retrieval of data.

 

5000

 

download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries OData server reports that the API server is unavailable during retrieval of data.

 

2

 

download-error-408-request-timeout-max-tries

Maximum number of tries when the website reports a HTTP status 408.

 

10

 

download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the website reports a HTTP status 408.

 

10000

 

download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the website reports a HTTP status 408.

 

300000

 

download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the website reports a HTTP status 408.

 

2

 

download-error-422-bad-request-max-tries

Maximum number of tries when OData server reports unprocessable entity during retrieval of data.

 

30

 

download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when OData server reports unprocessable entity during retrieval of data.

 

10000

 

download-error-422-bad-request-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when OData server reports unprocessable entity during retrieval of data.

 

300000

 

download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries OData server reports unprocessable entity during retrieval of data.

 

2

 

download-error-429-too-many-requests-max-tries

Maximum number of tries when the website reports that too many requests have been made during a timeslot of one minute or one day.

 

10

 

download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the website reports that too many requests have been made during a timeslot of one minute or one day.

 

10000

 

download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the website reports that too many requests have been made during a timeslot of one minute or one day.

 

300000

 

download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the website reports that too many requests have been made during a timeslot of one minute or one day.

 

2

 

download-error-502-server-unavailable-max-tries

Maximum number of tries when OData server reports a bad gateway during retrieval of data.

 

30

 

download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when OData server reports a bad gateway during retrieval of data.

 

10000

 

download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when OData server reports that a bad gateway during retrieval of data.

 

300000

 

download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries OData server reports a bad gateway during retrieval of data.

 

2

 

download-error-503-server-unavailable-max-tries

Maximum number of tries when OData server reports that the API server is unavailable during retrieval of data.

 

30

 

download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when OData server reports that the API server is unavailable during retrieval of data.

 

10000

 

download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when OData server reports that the API server is unavailable during retrieval of data.

 

300000

 

download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries OData server reports that the API server is unavailable during retrieval of data.

 

2

 

download-error-504-gateway-timeout-max-tries

Maximum number of tries when the website reports a gateway timeout.

 

10

 

download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the website reports a gateway timeout.

 

10000

 

download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the website reports a gateway timeout.

 

300000

 

download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the website reports a gateway timeout.

 

2

 

download-error-590-network-connect-timeout-max-tries

Maximum number of tries when the website reports a HTTP status 590.

 

10

 

download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the website reports a HTTP status 590.

 

10000

 

download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the website reports a HTTP status 590.

 

300000

 

download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the website reports a HTTP status 590.

 

2

 

download-error-599-network-connect-timeout-max-tries

Maximum number of tries when the website reports a HTTP status 599.

 

10

 

download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the website reports a HTTP status 599.

 

10000

 

download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the website reports a HTTP status 599.

 

300000

 

download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the website reports a HTTP status 599.

 

2

 

download-error-argument-exception-max-tries

Maximum number of tries when an argument exception is returned when downloading a blob.

 

10

 

download-error-argument-exception-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when an argument exception is returned when downloading a blob.

 

10000

 

download-error-argument-exception-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when an argument exception is returned when downloading a blob.

 

300000

 

download-error-argument-exception-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when an argument exception is returned when downloading a blob.

 

2

 

download-error-internet-down-max-tries

Maximum number of tries when the Internet connection seems down during retrieval of data.

 

10

 

download-error-internet-down-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the Internet connection seems down during retrieval of data.

 

10000

 

download-error-internet-down-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the Internet connection seems down during retrieval of data.

 

300000

 

download-error-internet-down-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the Internet connection seems down during retrieval of data.

 

2

 

download-error-io-exception-max-tries

Maximum number of tries when a network I/O connection failure occurs during retrieval of data.

 

10

 

download-error-io-exception-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when a network I/O connection failure occurs during retrieval of data.

 

10000

 

download-error-io-exception-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when a network I/O connection failure occurs during retrieval of data.

 

300000

 

download-error-io-exception-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when a network I/O connection failure occurs during retrieval of data.

 

2

 

download-error-json-exception-max-tries

Maximum number of tries when an invalid JSON body is returned.

 

3

 

download-error-json-exception-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when an invalid JSON body is returned.

 

1000

 

download-error-json-exception-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when an invalid JSON body is returned.

 

10000

 

download-error-json-exception-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when an invalid JSON body is returned.

 

2

 

download-error-other-exception-max-tries

Maximum number of tries when an unqualified error occurs during retrieval of data.

 

3

 

download-error-other-exception-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when an unqualified error ocurrs during retrieval of data.

 

10000

 

download-error-other-exception-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when an unqualified error ocurrs during retrieval of data.

 

300000

 

download-error-other-exception-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when an unqualified error ocurrs during retrieval of data.

 

2

 

download-error-socket-exception-max-tries

Maximum number of tries when the network connection is forcible dropped during retrieval of data.

 

10

 

download-error-socket-exception-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the network connection is forcible dropped during retrieval of data.

 

10000

 

download-error-socket-exception-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the network connection is forcible dropped during retrieval of data.

 

300000

 

download-error-socket-exception-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the network connection is forcible dropped during retrieval of data.

 

2

 

download-error-web-exception-max-tries

Maximum number of tries when a web connection failure occurs during retrieval of data.

 

10

 

download-error-web-exception-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when a web connection failure occurs during retrieval of data.

 

10000

 

download-error-web-exception-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when a web connection failure occurs during retrieval of data.

 

300000

 

download-error-web-exception-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when a web connection failure occurs during retrieval of data.

 

2

 

download-error-web-not-implemented-max-tries

Maximum number of tries when the connection reports not implemented.

 

1

 

download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the connection reports not implemented.

 

10000

 

download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the connection reports not implemented.

 

300000

 

download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the connection reports not implemented.

 

2

 

download-error-web-timeout-max-tries

Maximum number of tries when the connection reports a timeout.

 

10

 

download-error-web-timeout-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the connection reports a timeout.

 

1000

 

download-error-web-timeout-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the connection reports a timeout.

 

30000

 

download-error-web-timeout-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the connection reports a timeout.

 

2

 

download-error-web-unauthorized-max-tries

Maximum number of tries when the connection reports an unauthorized error.

 

1

 

download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the connection reports an unauthorized error.

 

10000

 

download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the connection reports an unauthorized error.

 

300000

 

download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the connection reports an unauthorized error.

 

2

 

force-case-sensitive-identifiers

Consider identifiers as case-sensitive independent of the platform capabilities.

Shared

False

 

forced-casing-identifiers

Forced casing of identifiers. Choose from Unset, Lower, Upper and Mixed.

Shared

 

 

http-disk-cache-compression-level

Compression level for the HTTP disk cache, ranging from 1 (little) to 9 (intense). Default is 5.

Shared

5

 

http-disk-cache-directory

Directory where HTTP cache is stored.

Shared

C:\Users\gle3.WS212\Invantive\Cache\http\gle3\shared

 

http-disk-cache-ignore-write-errors

Whether to ignore write errors to disk cache.

Shared

False

 

http-disk-cache-max-age-sec

Maximum acceptable age in seconds for use of data in the HTTP disk cache.

Shared

2592000

 

http-get-timeout-max-ms

HTTP GET maximum timeout on retry (ms).

 

300000

 

http-get-timeout-ms

HTTP GET timeout (ms).

 

60000

 

http-memory-cache-compression-level

Compression level for the HTTP memory cache, ranging from 1 (little) to 9 (intense). Default is 5.

OData

5

 

http-memory-cache-max-age-sec

Maximum acceptable age in seconds for use of data in the HTTP memory cache.

OData

14400

 

http-post-timeout-max-ms

HTTP POST maximum timeout on retry (ms).

 

300000

 

http-post-timeout-ms

HTTP POST timeout (ms).

 

300000

 

ignore-http-400-errors

Ignore HTTP 400 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-401-errors

Ignore HTTP 401 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-402-errors

Ignore HTTP 402 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-403-errors

Ignore HTTP 403 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-404-errors

Ignore HTTP 404 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-422-errors

Ignore HTTP 422 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-429-errors

Ignore HTTP 429 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-500-errors

Ignore HTTP 500 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-502-errors

Ignore HTTP 502 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

ignore-http-503-errors

Ignore HTTP 503 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

invalid-json-on-get-max-tries

Maximum number of tries when the JSON received on GET is invalid.

 

10

 

invalid-json-on-get-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the JSON received on GET is invalid.

 

10000

 

invalid-json-on-get-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the JSON received on GET is invalid.

 

300000

 

invalid-json-on-get-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the JSON received on GET is invalid.

 

2

 

invalid-json-on-post-max-tries

Maximum number of tries when the JSON received on POST is invalid.

 

1

 

invalid-json-on-post-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between retries when the JSON received on POST is invalid.

 

10000

 

invalid-json-on-post-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between retries when the JSON received on POST is invalid.

 

300000

 

invalid-json-on-post-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between retries when the JSON received on POST is invalid.

 

2

 

invantive-sql-compress-sparse-arrays

Whether to compress sparse arrays in result sets during compression.

SQL Engine V1

True

 

invantive-sql-correct-invalid-date

Whether to correct dates considered invalid since they are before 01-01-1753. When nullable, they are removed. Otherwise they are replaced by 01-01-1753.

SQL Engine V1

False

 

invantive-sql-forward-filters-to-data-containers

Whether to forward filters to data containers.

SQL Engine V1

True

 

invantive-sql-share-byte-arrays

Whether to share the memory used by identical byte arrays in result sets during compression.

SQL Engine V1

True

 

invantive-sql-share-strings

Whether to share the memory used by identical strings in result sets during compression.

SQL Engine V1

True

 

invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers

Whether to shuffle results fetched from data containers.

SQL Engine V1

False

 

invantive-use-cache

Whether to cache the results of a query.

SQL Engine V1

True

 

join-set-points-per-request

Maximum number of values in a request when executing a join set.

OData

60

 

limit-partition-calls-left

Minimum number of remaining API calls on a partition towards a hard limit. When below, an error is raised.

OData

500

 

log-native-calls-to-disk-max-events

Maximum number of events to register from last activation.

Shared

 

 

log-native-calls-to-disk-max-seconds

Maximum number of seconds to register from last activation.

Shared

 

 

log-native-calls-to-disk-on-error

Registers native calls to data container backend as disk files when an error occurred.

Shared

False

 

log-native-calls-to-disk-on-success

Registers native calls to data container backend as disk files when successful.

Shared

False

 

log-native-calls-to-trace

Log native calls to data container backend on the trace.

Shared

False

 

maximum-length-identifiers

Non-default maximum length in characters of identifier names.

Shared

 

 

max-odata-filters

The maximum number of OData filter elements.

OData

100

 

max-url-length-accepted

The maximum accepted URL length before raising an error.

Shared

8000

 

max-url-length-desired

The maximum desired URL length.

Shared

8000

 

metadata-cache-max-age-sec

Maximum acceptable age in seconds for re-use of metadata.

OData

 

 

oauth-unauthorized-max-tries

Maximum number of tries when an OAuth exception occurs.

OData

2

 

oauth-unauthorized-sleep-initial-ms

Initial sleep in milliseconds between OAuth reauthentication tries when the OAuth authentication fails.

OData

10000

 

oauth-unauthorized-sleep-max-ms

Maximum sleep in milliseconds between OAuth reauthentication tries when the OAuth authentication fails.

OData

1000

 

oauth-unauthorized-sleep-multiplicator

Multiplication factor for sleep between OAuth reauthentication tries when the OAuth authentication fails.

OData

2

 

partition-slot-based-rate-limit-length-ms

Total length in ms across all slots of a partition-based rate limit.

Shared

45000

 

 

partition-slot-based-rate-limit-slots

Number of slots per partition-based rate limit. Null means no slot-based rate limit

Shared

 

 

 

pre-request-delay-ms

Pre-request delay in milliseconds per request.

Shared

0

 

requested-page-size

Preferred number of rows to exchange per round trip; only effective on limited platforms such as AFAS Online

Shared

 

 

requests-parallel-max

Maximum number of parallel data requests from individual partitions on the data container.

Shared

32

 

simulate-http-400-errors

Simulate HTTP 400 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-400-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP 400 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-401-errors

Simulate HTTP 401 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-401-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP 401 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-403-errors

Simulate HTTP 403 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-403-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP 403 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-408-errors

Simulate HTTP 408 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-408-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP 408 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-429-errors

Simulate HTTP 429 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-429-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP 429 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-500-errors

Simulate HTTP 500 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-500-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP 500 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-502-errors

Simulate HTTP 502 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-502-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP 502 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-503-errors

Simulate HTTP 503 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-503-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP 503 errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-protocol-errors

Simulate HTTP protocol errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-protocol-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP protocol errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

simulate-http-timeout-errors

Simulate HTTP timeout errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

False

 

simulate-http-timeout-errors-percentage

Percentage of simulated HTTP timeout errors when exchanging results with the OData endpoint.

 

0

 

slot-based-rate-limit-length-ms

Total length in ms across all slots of a slot-based rate limit.

Shared

45000

 

 

slot-based-rate-limit-slots

Number of slots of a slot-based rate limit. Null means no slot-based rate limit

Shared

 

 

 

standardize-identifiers

Rewrite all identifiers to the preferred standards as configured by standardize-identifiers-casing and maximum-length-identifiers.

Shared

True

 

standardize-identifiers-casing

Rewrite all identifiers to the recommended standard platform-specific casing when changing a data model on a case-dependent platform.

Shared

True

 

use-batch-insert

Whether to use batch insert.

OData

True

 

use-http-disk-cache-read

Whether to use HTTP responses from previous queries stored on disk to answer the current query.

Shared

False

 

use-http-disk-cache-write

Whether to memorize HTTP responses on disk.

Shared

False

 

use-http-memory-cache-read

Whether to use HTTP responses from previous queries stored in memory that can answer the current query.

OData

True

 

use-http-memory-cache-write

Whether to memorize HTTP responses from previous queries for use by future queries.

OData

True

 

 

10-12-2022 17:06 Versie 22.0.461-PROD+3719