Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: » No topics above this level «

Freshdesk API SQL-driver

Invantive SQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Freshdesk-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://forums.invantive.com/">gebruikersgemeenschap</link>. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Freshdesk is a cloud solution for customer management. Freshdesk includes CRM as well as tickets. Existing functionality of Freshdesk can be extended by custom fields.

De Freshdesk-driver omvat 78 tabellen en 1286 kolommen.

Freshdesk-API Clients

Invantive SQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive SQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://cloud.invantive.com/freshdesk" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Freshdesk Power BI-connector</link> is gebaseerd op de Invantive SQL driver voor Freshdesk, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Freshdesk-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://data-replicator.cloud/" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive Data Replicator</link>. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Freshdesk-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Freshdesk ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Freshdesk met behulp van App Online of <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://cloud.invantive.com/freshdesk" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive Cloud</link>.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive SQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Freshdesk-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive SQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Freshdesk-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Freshdesk ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Freshdesk om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive SQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://go.invantive.com/sqlgrammar" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive SQL grammatica</link>.

The configuration can be changed using various attributes during log on and use. A full list of configuration options is listed in the driver attributes.

The catalog name is used to compose the full qualified name of an object like a table or view. The schema name is used to compose the full qualified name of an object like a table or view. On Freshdesk the comparison of two texts is case sensitive by default.

Changes and bug fixes on the Freshdesk SQL driver can be found in the release notes. There is currently no specific section on the Invantive forums for Freshdesk. Please reach out to other users of Freshdesk by leaving a question or contact request.

Driver code for use in settings.xml: Freshdesk

Alias: freshdesk

Aanbevolen alias: fdk

More technical documentation as provided by the supplier of the Freshdesk API on the native APIconnection used can be found at https://developer.freshdesk.com/api/#quick-reference.

AuthenticationAuthentication can be done using one of the following two alternatives:1. Using the user log on code, password and company also used on the Freshdesk website.2. Using an API key and company.Authentication using user log on code and password is recommended for general use. The company is the name before '.freshdesk.com' in the URL used to log on to Freshdesk in a browser.The API key can be found in the 'Edit Profile' page in Freshdesk, as described on https://support.freshdesk.com/support/solutions/articles/225435-where-can-i-find-my-api-key.

API VersionThe V2 API of Freshdesk is used. V1 APIs can be accessed using NativePlatformScalarRequests.

Usage LimitsInvantive SQL executes API calls to retrieve and upload data. The number of API calls allowed per hour depends on your Freshdesk plan, API version and whether you have chosen for rate limits per minute (most recent) or hour (older). The V1 API default usage limit is 1.000 calls per hour. On V2 the limit is 3.000 (blossom, garden) or 5.000 (estate, forest) calls per hour. The new V2 limits are 100 (blossom), 200 (garden), 400 (estate) or 700 (forest) calls per minute. Increased limits can be purchased. Invantive SQL ensures that within your session the number of calls allowed per hour is not exceeded.To get an impression of how Invantive SQL translates into API calls, please query the data dictionary view 'sessionios', such as with 'select * from sessionios@datadictionary'.

10-12-2022 17:06 Versie 22.0.461-PROD+3719

X

Important Safety and Usage Information

Intended Use and Limitations: This software, developed by Invantive, is designed to support a variety of business and information technology data processing functions, such as accounting, financial reporting an sales reporting. It is important to note that this software is not designed, tested, or approved for use in environments where malfunction or failure could lead to life-threatening situations or severe physical or environmental damage. This includes, but is not limited to:

  • Nuclear facilities: The software should not be used for operations or functions related to the control, maintenance, or operation of nuclear facilities.
  • Defense and Military Applications: This software is not suitable for use in defense-related applications, including but not limited to weaponry control, military strategy planning, or any other aspects of national defense.
  • Aviation: The software is not intended for use in the operation, navigation, or communication systems of any aircraft or air traffic control environments.
  • Healthcare and Medicine Production: This software should not be utilized for medical device operation, patient data analysis for critical health decisions, pharmaceutical production, or medical research where its failure or malfunction could impact patient health.
  • Chemical and Hazardous Material Handling: This software is not intended for the management, control, or operational aspects of chemical plants or hazardous material handling facilities. Any malfunction in software used in these settings could result in dangerous chemical spills, explosions, or environmental disasters.
  • Transportation and Traffic Control Systems: The software should not be used for the control, operation, or management of transportation systems, including railway signal controls, subway systems, or traffic light management. Malfunctions in such critical systems could lead to severe accidents and endanger public safety.
  • Energy Grid and Utility Control Systems: This software is not designed for the control or operation of energy grid systems, including electrical substations, renewable energy control systems, or water utility control systems. The failure of software in these areas could lead to significant power outages, water supply disruptions, or other public utility failures, potentially endangering communities and causing extensive damage.
  • Other High-Risk Environments: Any other critical infrastructure and environments where a failure of the software could result in significant harm to individuals or the environment.

User Responsibility: Users must ensure that they understand the intended use of the software and refrain from deploying it in any setting that falls outside of its designed purpose. It is the responsibility of the user to assess the suitability of the software for their intended application, especially in any scenarios that might pose a risk to life, health, or the environment.

Disclaimer of Liability: Invantive disclaims any responsibility for damage, injury, or legal consequences resulting from the use or misuse of this software in prohibited or unintended applications.

  
Disclaimer