Please enable JavaScript to view this site.

Invantive Vision

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

Invantive Vision

Inhoud Vorige Home Volgende More

Invantive Vision logo

Welkom bij de Invantive Vision handleiding, Invantive Vision is een projectmanagementoplossing voornamelijk geschikt voor architectenbureaus, IT-bedrijven en dienstverleners in detachering en consultancy. Invantive Software BV is tevens leverancier van het product Invantive Estate. Invantive Estate is een projectmanagementsysteem bedoeld voor de vastgoedsector.

Architectenbureaus, IT-bedrijven en dienstverleners in detachering en consultancy hebben te maken met steeds complexere projecten, waarbij schijnbaar kleine verschillen grote gevolgen kunnen hebben voor de bruto marge en het eindresultaat. Het bewaken van het proces is dan van groot belang. Met Invantive Vision biedt Invantive een beter zicht op de risico's, de opbrengsten en de status van projecten. Invantive Vision combineert gegevens in het systeem met gegevens uit andere programma's en maakt zo informatie inzichtelijk over onder andere kosten, prognose, planning en urenregistratie.

Invantive Vision heeft de volgende algemene kenmerken:

Met jouw financiële administratie als basis registreert Invantive Vision de realisatie vanuit de boekhouding per project en kostensoort.

Invantive Vision biedt rapportages voor verschillende managementniveaus waarbij telkens kostensoorten verder verdicht kunnen worden tot grotere groepen.

Financiële dossiers kunnen voorzien worden van documenten en processen, zodat een integraal projectdossier ontstaat.

Invantive Vision heeft een flexibel beveiligingsmodel waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld projectleiders lees- en/of schrijftoegang te geven tot uitsluitend hun eigen projecten.

Onverhoopte incidenten in de informatiebeveiliging kunnen achterhaald worden op basis van een uitgebreide audittrail.

Rapportages zijn beschikbaar in Adobe PDF formaat voor een optimale indeling en distributie, en in Microsoft Excel formaat voor analyses.

Historische situaties zijn eenvoudig opnieuw op te vragen via de tijdlijnfunctie.

Projecten kunnen afgesloten worden waarna verdere wijzigingen niet meer mogelijk zijn.

De typische levenscyclus van een project bevat de onderstaande fasen:

het bepalen van de projectdoelstelling en de resultaten die je wil behalen en het vaststellen van het budget en de goedkeuring daarvan.

het opstellen van een functioneel ontwerp en vervolgens een technisch ontwerp

het technisch ontwerp vormt de bron voor de opdeling in processen, die vervolgens weer opgesplitst kunnen worden in deelprocessen.

met behulp van de processen en deelprocessen kan een urenplanning worden opgesteld en aan deze planning kunnen deadlines worden gekoppeld.

Op basis van deze gegevens berekent een risicomodel (standaard of organisatiespecifiek) de prognose als een afwijking van het projectbudget. De afwijking maakt inzichtelijk wat de actuele financiële status en het risico is van het project ten opzichte van het exposé; overschrijdingen worden direct weergegeven, onderschrijdingen kunnen ingezet worden om tekorten elders te compenseren:

Financieel Projectoverzicht Niveau 4 Voorblad

In aansluiting op de prognose kan ook een kasstroomprojectie samengesteld worden, die eveneens leidt tot een netto huidige waarde berekening.

Uitgebreide rapportages en mogelijkheden om van hoofdlijnen naar details door te klikken maken analyses van eventuele onverwachte uitkomsten mogelijk:

Financieel Projectoverzicht Niveau 4 per Kostensoort

Gedurende het project worden eventuele boekhoudkundige winstnemingen geregistreerd op basis van de berekende status en de toegepaste waarderingsgrondslag zoals IFRS.

Tenslotte wordt na oplevering het project gearchiveerd, waarna verdere wijzigingen niet meer mogelijk zijn.

In de volgende hoofdstukken worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

Gebruikersinterface: hoe bedien je de applicatie?

Alle Schermen en rapporten.

De MS Outlook Gebruikersinterface.

Een Eigen Gebruikersinterface.

Processen binnen Invantive Vision.

Server.

De Installatie.

Prestaties.

Versies.

Terminologie.

Veel gestelde vragen: welke procedures moet je doorlopen om praktijkgevallen juist te registreren?