Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: FinancialAccruals > Tabellen

AccrualProposalsByAccrualId: Minox Voorstellen voor opbouw per opbouw-ID

Retrieve the accrual.Retrieve the accrual.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialAccruals

Label: Voorstellen voor opbouw per opbouw-ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccrualProposalsByAccrualId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

accrual_id

guid

 

(uuid) The identity of the accrual.

administration_code

string

 

Partition to retrieve data from.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccrualProposalsByAccrualId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

administration_code

string(30)

Administratiecode

Partition code, segmenting the data.

administration_name

string(240)

Administratie Naam

Name of the partition.

belongs_to

string

Hoort bij

the tablename of the proposal line the accrual belongs to

booking_date

string

Boekingsdatum

An ISO date string of the date of the booking

cost_center_id

decimal

Kostenplaats ID

The number of the cost center (required if ledger/transitoriaaccount has cost type)

credit

decimal

Credit

 

currency_id

string

Valuta ID

the currency of the accrual

date

string

Datum

The ISO date of the booking

debet_credit

string

Debet/Credit

A string containing 'debet' or 'credit'

debet

decimal

Debet

 

description

string

Omschrijving

The main description of the accrual

difference

decimal

Verschil

The difference of the proposed amount and the actual bookedamount

entry_number

decimal

Boekingnummer

The entry number for the bookings

explanation

string

Toelichting

Extra space for an explanation of the accrual

id_1

string

ID 1

The identifier of the accrual (uuid)

id

string

ID

 

ledger_account_id_1

decimal

Grootboekrekening-ID 1

The number of the expenses/sales account

ledger_account_id

decimal

Grootboekrekening-ID

 

periods

decimal

Periodes

In how many periods the total amount will be divided and booked

start_period

decimal

Startperiode

The number of the starting period (has to be in the range ofthe number of periods of the administration)

start_year

decimal

Startjaar

The starting year (has to be a fiscal year the administrationhas)

status

string

Status

The status of the booking (pending/booked/deleted)

transaction_line_id

string

Transactieregel-ID

Optional field to specify which transaction_line the accrualbelongs to (uuid)

transitoria_account_id

decimal

Transitoria Rekening ID

The number of the accrual account

value

decimal

Waarde

The total amount of the accrual

 

22-12-2022 21:29 Versie 22.1.101-BETA+3681