Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: FinancialAccruals > Tabellen

Accruals: Minox Overlopende Posten

Retrieve the accruals.Retrieve the accruals.

Catalogus: Minox

Schema: FinancialAccruals

Label: Overlopende Posten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom administration_code.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Minox API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Minox ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Minox-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Accruals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

administration_code

string(30)

Administratiecode

Partition code, segmenting the data.

administration_name

string(240)

Administratie Naam

Name of the partition.

belongs_to

string

Hoort bij

the tablename of the proposal line the accrual belongs to

booking_date

string

Boekingsdatum

An ISO date string of the date of the booking

cost_center_id

decimal

Kostenplaats ID

The number of the cost center (required if ledger/transitoriaaccount has cost type)

currency_id

string

Valuta ID

the currency of the accrual

debet_credit

string

Debet/Credit

A string containing 'debet' or 'credit'

description

string

Omschrijving

The main description of the accrual

entry_number

decimal

Boekingnummer

The entry number for the bookings

explanation

string

Toelichting

Extra space for an explanation of the accrual

id

string

ID

The identifier of the accrual (uuid)

ledger_account_id

decimal

Grootboekrekening-ID

The number of the expenses/sales account

periods

decimal

Periodes

In how many periods the total amount will be divided and booked

start_period

decimal

Startperiode

The number of the starting period (has to be in the range ofthe number of periods of the administration)

start_year

decimal

Startjaar

The starting year (has to be a fiscal year the administrationhas)

transaction_line_id

string

Transactieregel-ID

Optional field to specify which transaction_line the accrualbelongs to (uuid)

transitoria_account_id

decimal

Transitoria Rekening ID

The number of the accrual account

value

decimal

Waarde

The total amount of the accrual

 

22-12-2022 21:29 Versie 22.1.101-BETA+3681

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer