Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

BankStatementLines: SWIFT MT940 Rabobank Bank Statement Lines

Catalog: Swift

Schema: Swift

Label: Bank Statement Lines

This is a read-only table. The SWIFT MT940 Rabobank API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for SWIFT MT940 Rabobank does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the SWIFT MT940 Rabobank API.

Table Columns

The columns of the table BankStatementLines are shown below. Each column has an SQL data type.

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AccountNumberCounterPary

string

 

 

AccountServicingInstitutionsReference

string

 

 

Amount

decimal

 

 

BatchReference

string

 

 

CapitalCode

string

 

 

Charges

string

 

 

ClientOrderedRef

string

 

 

CompensationAmount

string

 

 

CounterPartyBeneficiaryAddress

string

 

 

CounterPartyBeneficiaryId

string

 

 

CounterPartyBeneficiaryName

string

 

 

CounterPartyIdAccountNumber

string

 

 

CounterPartyIdBicCode

string

 

 

CounterPartyIdCity

string

 

 

CounterPartyIdName

string

 

 

CounterPartyOriginatorAddress

string

 

 

CounterPartyOriginatorId

string

 

 

CounterPartyOriginatorName

string

 

 

CreditorId

string

 

 

DebitCredit

string

 

 

DebtorId

string

 

 

EndToEndReference

string

 

 

EntryDateMmDd

int32

 

 

ExchangeRate

string

 

 

FileLineNumber

int32

 

 

FileName

string

 

 

InformationToAccountOwner

string

 

 

InterbankSettlementDate

string

 

 

IntermediaryBank

string

 

 

MandateId

string

 

 

MandateReference

string

 

 

OriginalAmount

string

 

 

PurposeCode

string

 

 

ReferenceAccountOwner

string

 

 

RemittanceInformation

string

 

 

ReturnCode

string

 

 

ReverseDebitCredit

boolean

 

 

StatementAccountCurrency

string

 

 

StatementAccountIdentification

string

 

 

StatementClosingAvailableBalanceAmount

decimal

 

 

StatementClosingAvailableBalanceDebitCredit

string

 

 

StatementClosingAvailableBalanceEntryDate

datetime

 

 

StatementClosingBalanceAmount

decimal

 

 

StatementClosingBalanceDebitCredit

string

 

 

StatementClosingBalanceEntryDate

datetime

 

 

StatementCurrencyCode

string

 

 

StatementForwardValueBalanceAmount

decimal

 

 

StatementForwardValueBalanceDebitCredit

string

 

 

StatementForwardValueBalanceEntryDate

datetime

 

 

StatementLineNumber

int32

 

 

StatementOpeningBalanceAmount

decimal

 

 

StatementOpeningBalanceDebitCredit

string

 

 

StatementOpeningBalanceEntryDate

datetime

 

 

StatementSequenceNumber

int32

 

 

StatementStatementNumber

int32

 

 

StatementTransactionReferenceNumber

string

 

 

StatementTransactionReferenceNumberEntryDate

datetime

 

 

SupplementaryDetails

string

 

 

TransactionType

string

 

 

UltimateCounterpartyCreditorId

string

 

 

UltimateCounterpartyCreditorName

string

 

 

UltimateCounterpartyDebtorId

string

 

 

UltimateCounterpartyDebtorName

string

 

 

UltimateCounterpartyOnBehalfId

string

 

 

UltimateCounterpartyOnBehalfName

string

 

 

Unparseable

string

 

 

ValueDate

datetime

 

 

 

15-06-2022 21:33 Version 22.0.232-PROD+3445

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer