Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Dimensions > Tabellen

ProfitAndLoss: Twinfield Winst en verlies

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst en verlies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLoss worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

BEGINPERIOD

int16

Begin Period

 

BEGINYEAR

int16

Begin Year

 

BEHAVIOUR

string

Gedrag

 

COCNUMBER

string

CoC Nummer

 

CODE

string

Code

 

COMPANY_CODE

string

Bedrijf ID

 

COMPANY_NAME

string

Naam bedrijf

 

EDITDIMENSIONNAME

boolean

Edit Dimension Name

 

ENDPERIOD

int16

Einde periode

 

ENDYEAR

int16

Einde jaar

 

FINANCIALS_ACCOUNTTYPE

string

Rekening Type

 

FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA

string

Collection Schema

 

FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID

string

Collect Mandate ID

 

FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE

datetime

Collect Mandate Signature Date

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT

decimal

Base Credit Limit

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED

boolean

Blocked/Locked

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED

string

Blocked Modified

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED

boolean

Geblokkeerd

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT

string

Commentaar

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1

string

Vrije tekst 1

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2

string

Vrije tekst 2

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3

string

Vrije tekst 3

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL

string

Herinnering e-mail

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME

string

Responsible User Name

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME

string

Responsible User Short Name

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER

string

Responsible User

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER

boolean

Send Reminder

 

FINANCIALS_DUEDAYS

int32

Due Days

 

FINANCIALS_EBILLING

boolean

Ebilling

 

FINANCIALS_EBILLMAIL

string

Ebill Mail

Email address to send the invoice to.

FINANCIALS_LEVEL

int16

Niveau

 

FINANCIALS_MATCHTYPE

string

Wedstrijd Type

 

FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT

string

Means of Payment

 

FINANCIALS_PAYAVAILABLE

boolean

Pay Available

 

FINANCIALS_PAYCODE_NAME

string

Pay Code Name

 

FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME

string

Pay Code Short Name

 

FINANCIALS_PAYCODE

string

Pay Code

 

FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE

string

Relations Reference

Customer reference, your customer number by the supplier.

FINANCIALS_SUBANALYSE

string

Sub-analyse

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE

string

Substitute with Dimension Type

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID

guid

Substitute with ID

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME

string

Substitute with Name

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME

string

Substitute with Short Name

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH

string

Substitute with

 

FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL

int16

Substitution Level

 

FINANCIALS_VATCODE_FIXED

string

 

 

FINANCIALS_VATCODE_NAME

string

 

 

FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME

string

 

 

FINANCIALS_VATCODE_TYPE

string

 

 

FINANCIALS_VATCODE

string

BTW-code

 

FINANCIALS_VATOBLIGATORY

boolean

VAT Obligatory

 

FINANCIALS_VATTYPE_NAME

string

VAT Type Name

 

FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME

string

VAT Type Short Name

 

FINANCIALS_VATTYPE

string

BTW-type

 

INUSE

boolean

In Use

Have financial transactions been posted to this dimension.

MODIFIED

datetime

Gewijzigd

 

NAME

string

Naam

 

REMITTANCEADVICE_SENDMAIL

string

Send Mail

 

REMITTANCEADVICE_SENDTYPE

string

Type verzenden

 

SHORTNAME

string

Korte naam

 

STATUS

string

Status

 

TOUCHED

int16

Touched

 

UID

guid

UID

 

VATNUMBER

string

BTW-nummer

 

WEBSITE

string

Website

 

 

02-01-2023 23:12 Versie 22.1.101-BETA+3681