Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Dimensions > Tabellen

Suppliers: Twinfield Leveranciers

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Suppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

BEGINPERIOD

int16

Beginperiode

 

BEGINYEAR

int16

Beginjaar

 

BEHAVIOUR

string

Gedrag

 

COCNUMBER

string

KvK Nummer

 

CODE

string

Code

 

COMPANY_CODE

string

Bedrijf ID

 

COMPANY_NAME

string

Naam bedrijf

 

EDITDIMENSIONNAME

boolean

Dimensienaam Bewerken

 

ENDPERIOD

int16

Eindperiode

 

ENDYEAR

int16

Einde Jaar

 

FINANCIALS_ACCOUNTTYPE

string

Relatiesoort

 

FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA

string

Incassoschema

 

FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID

string

Incassomandaat-ID

 

FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE

datetime

Incassomandaat Ondertekeningsdatum

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT

decimal

Basis Kredietlimiet

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED

boolean

Geblokkeerd/Vergrendeld

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED

string

Geblokkeerd Gewijzigd

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED

boolean

Geblokkeerd

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT

string

Commentaar

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1

string

Vrije Tekst 1

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2

string

Vrije Tekst 2

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3

string

Vrije Tekst 3

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL

string

Herinnering E-mail

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME

string

Verantwoordelijke Gebruiker Naam

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME

string

Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER

string

Verantwoordelijke Gebruiker

 

FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER

boolean

Stuur Herinnering

 

FINANCIALS_DUEDAYS

int32

Vervaldagen

 

FINANCIALS_EBILLING

boolean

E-facturatie

 

FINANCIALS_EBILLMAIL

string

Ebill E-mail

E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.

FINANCIALS_LEVEL

int16

Niveau

 

FINANCIALS_MATCHTYPE

string

Aflettersoort

 

FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT

string

Betaalmiddelen

 

FINANCIALS_PAYAVAILABLE

boolean

Betaal Beschikbaar

 

FINANCIALS_PAYCODE_NAME

string

Betaalcode Naam

 

FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME

string

Betaalcode Korte Naam

 

FINANCIALS_PAYCODE

string

Betaalcode

 

FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE

string

Relatiesreferentie

Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.

FINANCIALS_SUBANALYSE

string

Sub-analyse

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE

string

Vervang met Dimensiesoort

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID

guid

Vervang met ID

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME

string

Vervang met Naam

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME

string

Vervang met Korte Naam

 

FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH

string

Vervang met

 

FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL

int16

Vervangingsniveau

 

FINANCIALS_VATCODE_FIXED

string

 

 

FINANCIALS_VATCODE_NAME

string

 

 

FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME

string

 

 

FINANCIALS_VATCODE_TYPE

string

 

 

FINANCIALS_VATCODE

string

BTW-code

 

FINANCIALS_VATOBLIGATORY

boolean

BTW Verplicht

 

FINANCIALS_VATTYPE_NAME

string

BTW-type Naam

 

FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME

string

BTW-type Korte Naam

 

FINANCIALS_VATTYPE

string

BTW-Soort

 

INUSE

boolean

In Gebruik

Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.

MODIFIED

datetime

Gewijzigd

 

NAME

string

Naam

 

REMITTANCEADVICE_SENDMAIL

string

Stuur E-mail

 

REMITTANCEADVICE_SENDTYPE

string

Verzendsoort

 

SHORTNAME

string

Korte Naam

 

STATUS

string

Status

 

TOUCHED

int16

Geraakt

 

UID

guid

UID

 

VATNUMBER

string

BTW-nummer

 

WEBSITE

string

Website

 

 

10-06-2024 19:08 Versie 24.1.3-BETA+4689

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer