Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Twinfield > Tabellen

DimensionGroups: Twinfield Dimensiegroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

COMPANY_CODE

string

 

Code of company.

dimtype

string

 

Specifies the dimension type. The result data will only show the dimension groups of the specified dimension type. Values: BAS, PNL, CRD, DEB, KPL, PRJ, AST or ACT.

prefix

string

 

Specifies that the search field should start with the given value.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

CODE

string

Code

 

COMPANY_CODE

string

Bedrijf ID

 

COMPANY_NAME

string

Naam bedrijf

 

NAME

string

Naam

 

 

02-01-2023 23:12 Versie 22.1.101-BETA+3681