Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Twinfield > Tabellen

TransactionList: Twinfield Transactieslijst

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Transactieslijst

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_DATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_USER (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

CODE

string

Dagboekcode

The code of the journal to which this transaction belongs, such as MEMO or INK.

COMPANY_CODE

string

Bedrijf ID

 

COMPANY_NAME

string

Naam bedrijf

 

FIN_BNK_BANKLINKSTATUS

string

Banklinkstatus

 

FIN_BNK_DIM1

string

Dimensie 1

 

FIN_BNK_DIM1NAME

string

Dimensie 1 Naam

 

FIN_BNK_IBAN

string

IBAN

The international identifying code of the bank.

FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE

string

Transactiesoort

 

FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT

int64

Herinneringen

 

FIN_RMD_HEAD_CODE

string

Hoofdcode

 

FIN_RMD_HEAD_ID

int64

Hoofd ID

 

FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION

string

Totale Dimensie

 

FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE

string

Totaal Dimensiesoort

 

FIN_TRS_COSTCENTER

string

Kostenplaats

 

FIN_TRS_COSTCENTERNAME

string

Kostenplaatsnaam

 

FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT

string

Balans Regime Prompt

Values: Generic, Commercial, Economic or Fiscal.

FIN_TRS_HEAD_BANKCODE

string

Bankcode

Values: BNK, KAS or SPAARR.

FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE

string

Banksoort

Values: bank or cashbook.

FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME

string

Blad Regime

Values: Generic, Commercial, Economic or Fiscal.

FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE

decimal

Sluitwaarde

 

FIN_TRS_HEAD_CODE

string

Code

 

FIN_TRS_HEAD_COUNT

int64

Aantal

 

FIN_TRS_HEAD_CURCODE

string

Valuta Code

 

FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT

decimal

Klant Credit Limiet

 

FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER

string

Klantverantwoordelijke Gebruiker

 

FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME

string

Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam

 

FIN_TRS_HEAD_DATE

datetime

Datum

Transaction date.

FIN_TRS_HEAD_INPDATE

datetime

Invoerdatum

 

FIN_TRS_HEAD_MODIFIED

datetime

Gewijzigd

Date/time the transaction was last modified.

FIN_TRS_HEAD_NAME

string

Naam

 

FIN_TRS_HEAD_NUMBER

decimal

Number

Transaction number.

FIN_TRS_HEAD_OFFICE

string

Administratie

Office code.

FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME

string

Administratie Naam

Office name.

FIN_TRS_HEAD_ORIGIN

string

Herkomst

The journal transaction origin.

FIN_TRS_HEAD_PERIOD

int64

Periode

Period in YYYY/PP format.

FIN_TRS_HEAD_REGIME

string

Regime

Type of regime. Values: Generic, Commercial, Economic or Fiscal.

FIN_TRS_HEAD_RELATION

string

Relatie

 

FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME

string

Relatienaam

 

FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME

string

Korte Naam

 

FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE

decimal

Startwaarde

 

FIN_TRS_HEAD_STATUS

string

Status

Values: draft, temporary, final, inuse or normal.

FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER

int64

Afschriftnummer

 

FIN_TRS_HEAD_USER

string

Gebruiker

The user who created the transaction.

FIN_TRS_HEAD_USERNAME

string

Gebruikersnaam

 

FIN_TRS_HEAD_YEAR

int64

Jaar

 

FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD

string

Jaarperiode

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE

string

Actiecode

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED

datetime

Aanmaakdatum Actie

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE

datetime

Actie Datum

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION

string

Actieomschrijving

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME

string

Actienaam

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND

string

Actie Herinneren?

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER

string

Actiegebruiker

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME

string

Actie Gebruikersnaam

 

FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE

decimal

Actiewaarde

 

FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD

int64

Beginperiode Activum

 

FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR

int64

Beginjaar Activum

 

FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM

int64

Activa Afschrijvingstermijn

 

FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS

string

Beschikbaar voor Betalingsrun

 

FIN_TRS_LINE_BASEVALUE

decimal

Basiswaarde

Amount in the base currency.

FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS

decimal

Basiswaarde (absoluut)

 

FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED

decimal

Basiswaarde (met teken)

 

FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER

string

Chequenummer

 

FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE

datetime

Valutadatum

Only if line type is detail. The line date. Only allowed if the line date in the journal book is set to Allowed or Mandatory.

FIN_TRS_LINE_DATEDUE

datetime

Vervaldag

 

FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT

string

Debet/Credit

Whether the line is debit or credit.

FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION

string

Omschrijving

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1

string

Doeldimensie 1

If line type = detail the journal balance account or profit and loss account. If line type = vat the VAT balance account. When an empty dim1 is entered, by default the general ledger account will be taken as entered at the VAT code in Twinfield.

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME

string

Doeldimensie 1 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2

string

Doeldimensie 2

If line type = detail the customer or supplier or the cost center or empty. Null else.

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME

string

Doeldimensie 2 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3

string

Doeldimensie 3

If line type = detail the project or asset or empty. If line type = vat empty.

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME

string

Doeldimensie 3 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4

string

Doeldimensie 4

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME

string

Doeldimensie 4 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5

string

Doeldimensie 5

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME

string

Doeldimensie 5 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6

string

Doeldimensie 6

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME

string

Doeldimensie 6 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE

string

Doeladministratie

 

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME

string

Doeladministratienaam

 

FIN_TRS_LINE_DIM1

string

Dimensie 1

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP

string

Dimensie 1 Groep

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1

string

Dimensie 1 Groep 1

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME

string

Dimensie 1 Groep 1 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2

string

Dimensie 1 Groep 2

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME

string

Dimensie 1 Groep 2 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3

string

Dimensie 1 Groep 3

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME

string

Dimensie 1 Groep 3 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4

string

Group 4

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME

string

Group Name 4

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5

string

Group 5

 

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME

string

Group Name 5

 

FIN_TRS_LINE_DIM1NAME

string

Dimensie 1 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE

string

Dimensie 1 Betalen Beschikbaar

 

FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE

string

Dimensie 1 Betaalcode

 

FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS

string

Dimensie 1 Herinneringen

 

FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE

string

Dimensie 1 Soort

 

FIN_TRS_LINE_DIM2

string

Dimensie 2

 

FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP

string

Dimensie 2 Groep

 

FIN_TRS_LINE_DIM2NAME

string

Dimensie 2 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE

string

Dimensie 2 Betalen Beschikbaar

 

FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE

string

Dimensie 2 Betaalcode

 

FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS

string

Dimensie 2 Herinneringen

 

FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE

string

Dimensie 2 Soort

 

FIN_TRS_LINE_DIM3

string

Dimensie 3

 

FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP

string

Dimensie 3 Groep

 

FIN_TRS_LINE_DIM3NAME

string

Dimensie 3 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE

string

Dimensie 3 Betalen Beschikbaar

 

FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE

string

Dimensie 3 Betaalcode

 

FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS

string

Dimensie 3 Herinneringen

 

FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE

string

Dimensie 3 Soort

 

FIN_TRS_LINE_DIM4

string

Dimensie 4

 

FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP

string

Dimensie 4 Groep

 

FIN_TRS_LINE_DIM4NAME

string

Dimensie 4 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE

string

Dimensie 4 Betalen Beschikbaar

 

FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE

string

Dimensie 4 Betaalcode

 

FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS

string

Dimensie 4 Herinneringen

 

FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE

string

Dimensie 4 Soort

 

FIN_TRS_LINE_DIM5

string

Dimensie 5

 

FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP

string

Dimensie 5 Groep

 

FIN_TRS_LINE_DIM5NAME

string

Dimensie 5 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE

string

Dimensie 5 Betalen Beschikbaar

 

FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE

string

Dimensie 5 Betaalcode

 

FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS

string

Dimensie 5 Herinneringen

 

FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE

string

Dimensie 5 Soort

 

FIN_TRS_LINE_DIM6

string

Dimensie 6

 

FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP

string

Dimensie 6 Groep

 

FIN_TRS_LINE_DIM6NAME

string

Dimensie 6 Naam

 

FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE

string

Dimensie 6 Betalen Beschikbaar

 

FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE

string

Dimensie 6 Betaalcode

 

FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS

string

Dimensie 6 Herinneringen

 

FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE

string

Dimensie 6 Soort

 

FIN_TRS_LINE_FREETEXT1

string

Vrije Tekst 1

Free text field 1 as entered on the transaction type.

FIN_TRS_LINE_FREETEXT2

string

Vrije Tekst 2

Free text field 2 as entered on the transaction type.

FIN_TRS_LINE_FREETEXT3

string

Vrije Tekst 3

Free text field 3 as entered on the transaction type.

FIN_TRS_LINE_ID

int64

ID

Line ID.

FIN_TRS_LINE_INVNUMBER

string

Factuurnummer

 

FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID

int64

Factuurbatch ID

 

FIN_TRS_LINE_MATCHDATE

datetime

Afletterdatum

 

FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER

string

Afletternummer

 

FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS

string

Afletterstatus

Payment status of the transaction; available, matched, included in a payment/direct debit run.

FIN_TRS_LINE_MODIFIED

datetime

Gewijzigd

 

FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE

decimal

Openingswaarde (basis)

 

FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS

decimal

Openingswaarde (basis, absoluut)

 

FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED

decimal

Openstaand bedrag

 

FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE

decimal

Openingswaarde (rapportage)

 

FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS

decimal

Openingswaarde (rapportage, absoluut)

 

FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED

decimal

Openingswaarde (rapportage, met teken)

 

FIN_TRS_LINE_OPENVALUE

decimal

Openingswaarde

 

FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS

decimal

Openingswaarde (absoluut)

 

FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED

decimal

Openingswaarde (met teken)

 

FIN_TRS_LINE_PAYRUN

string

Betalingsrun

 

FIN_TRS_LINE_QUANTITY

decimal

Aantal

 

FIN_TRS_LINE_RELATION

int64

Relatie

 

FIN_TRS_LINE_REPVALUE

decimal

Waarde (rapportage)

Amount in the reporting currency.

FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS

decimal

Waarde (rapportage, absoluut)

 

FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED

decimal

Waarde (rapportage, met teken)

 

FIN_TRS_LINE_VALUE

decimal

Waarde

If line type = detail amount without VAT. If line type = vat VAT amount.

FIN_TRS_LINE_VALUEABS

decimal

Waarde (absoluut)

 

FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED

decimal

Waarde (met teken)

 

FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED

decimal

BTW-waarde (basis, met teken)

 

FIN_TRS_LINE_VATCODE

string

BTW-code

 

FIN_TRS_MNG_TYPE

string

Transaction Type group

 

FIN_VAT_DECLTYPE

string

Aangiftesoort

 

FIN_VAT_DECLYEAR

int64

Aangiftejaar

 

FIN_VAT_GATEWAY

string

Koppeling

 

FIN_VAT_SENT

datetime

Verzonden

 

FIN_VAT_STATUS

int64

Status

 

FIN_VAT_STATUSNAME

string

Statusnaam

 

FIN_VAT_TIMEFRAME

string

Tijdsspanne

 

HIE_XSS_HIERARCHY

string

Hiërarchie

 

HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN

string

Hiërarchie Verborgen

 

HIE_XSS_HIERARCHYNAME

string

Hiërarchienaam

 

HIE_XSS_ROLE

string

Rol

 

HIE_XSS_ROLENAME

string

Rolnaam

 

HIE_XSS_TYPE

string

Soort

 

HIE_XSS_USER

string

Gebruiker

 

HIE_XSS_USERNAME

string

Gebruikersnaam

 

INV_TRS_HEAD_NUMBER

int64

Number

 

IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION

string

Omschrijving

 

IVB_TRS_HEAD_NUMBER

int64

Schema Nummer

 

IVB_TRS_LINE_QUANTITY

decimal

Aantal

 

IVB_TRS_LINE_SOURCE

string

Bron

 

IVB_TRS_LINE_VALUE

decimal

Waarde

 

LINE

string

Regelnummer

Number of the transaction line within the transaction.

NUMBER

string

Transactienummer

The unique number of the transaction within the daybook.

OFFICE

string

Kantoornummer

The Twinfield offiec number. By definition equal to COMPANY_CODE.

TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER

string

Autorisatiegever

 

TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME

string

Autorisatiegevernaam

 

TEQ_TRS_HEAD_CODE

string

Code

Transaction type code.

TEQ_TRS_HEAD_CURCODE

string

Valuta Code

Currency used for the transaction.

TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER

string

Klant

 

TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME

string

Naam Klant

 

TEQ_TRS_HEAD_DATE

datetime

Datum

 

TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION

string

Dimensie

 

TEQ_TRS_HEAD_PERIOD

int64

Periode

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1

string

Project 1

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE

string

Project 1 Kostenplaats

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME

string

Project 1 Kostenplaatsnaam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME

string

Project 1 Naam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2

string

Project 2

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE

string

Project 2 Kostenplaats

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME

string

Project 2 Kostenplaatsnaam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME

string

Project 2 Naam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3

string

Project 3

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE

string

Project 3 Kostenplaats

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME

string

Project 3 Kostenplaatsnaam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME

string

Project 3 Naam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4

string

Project 4

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE

string

Project 4 Kostenplaats

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME

string

Project 4 Kostenplaatsnaam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME

string

Project 4 Naam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5

string

Project 5

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE

string

Project 5 Kostenplaats

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME

string

Project 5 Kostenplaatsnaam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME

string

Project 5 Naam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6

string

Project 6

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE

string

Project 6 Kostenplaats

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME

string

Project 6 Kostenplaatsnaam

 

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME

string

Project 6 Naam

 

TEQ_TRS_HEAD_STATUS

string

Status

 

TEQ_TRS_HEAD_TOKEN

string

Token

 

TEQ_TRS_HEAD_USER

string

Gebruiker

 

TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE

string

Gebruikerskostenplaats

 

TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME

string

Gebruiker Kostenplaatsnaam

 

TEQ_TRS_HEAD_USERNAME

string

Gebruikersnaam

 

TEQ_TRS_HEAD_WEEK

int64

Week

 

TEQ_TRS_HEAD_YEAR

int64

Jaar

 

TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH

string

Jaarmaand

 

TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD

string

Jaarperiode

 

TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK

string

Jaarweek

 

TEQ_TRS_LINE_BILLABLE

string

Facturabel

 

TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION

string

Omschrijving

 

TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE

string

Uitgave Factureerbaar

 

TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB

decimal

Expenses Not Billable

 

TEQ_TRS_LINE_EXPENSE

decimal

Uitgave

 

TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID

int64

Factuurbatch ID

 

TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE

string

Aantal Factureerbaar

 

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB

decimal

Quantities External Not Billable

 

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT

decimal

Aantal Waarde Extern

 

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB

decimal

Quantities Internal Not Billable

 

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT

decimal

Aantal Waarde Intern

 

TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB

decimal

Quantities Not Billable

 

TEQ_TRS_LINE_QUANTITY

decimal

Aantal

 

TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE

string

Wisselkoerscode

 

TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME

string

Wisselkoersnaam

 

TEQ_TRS_LINE_TIME_NB

decimal

Time Not Billable

 

TEQ_TRS_LINE_TIME

decimal

Tijdstip

 

TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE

string

Tijd Factureerbaar

 

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB

decimal

Time External Not Billable

 

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT

decimal

Externe Waarde Tijd

 

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB

decimal

Time Internal Not Billable

 

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT

decimal

Interne Waarde Tijd

 

TEQ_TRS_LINE_TOKEN

string

Token

 

TEQ_TRS_LINE_TYPE

string

Soort

 

TEQ_TRS_LINE_UNITS

int64

Units

 

TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT

decimal

Waarde Extern

 

TEQ_TRS_LINE_VALUEINT

decimal

Interne Waarde

 

 

02-01-2023 23:12 Versie 22.1.101-BETA+3681